AUGUSTUS 2019

VOORWOORD

Beste leerlingen,

Beste ouders,

Beste lezers,


De vakantie is voorbij. Hopelijk genoten jullie van een deugddoende vakantie zonder al te veel zorgen. Alles is nieuw: het schooljaar, de juf/meester, vrienden, je boeken, je schrijfgerief,… je goede voornemens.

Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een boeiende wereld terecht.

Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe wereld voor je open.

Als je nieuw bent op onze school zal de aanpassing wat tijd vragen. We zullen je hierbij helpen.

Welkom op school. Fijn dat je er bij bent. Klaar voor een fantastische (w)onderzoekende tocht? Samen op weg met de klasgenoten, meer moet dat niet zijn. Elkaar dragen als er verdriet is. Elkaar helpen waar het kan. Samen plezier maken. Zo wordt het een bijzonder tof schooljaar!Met het jaarthema ‘(w)onderzoekers’ willen we samen met de leerlingen werken aan initiatief en verantwoordelijkheidszin. Het is belangrijk dat leerlingen initiatief en eigen beslissingen durven nemen en dat ze dat op een verantwoorde manier leren te doen, met respect voor anderen. Tijdens het schooljaar zullen vijf thema’s (Gezonde en veilige levensstijl, zelfregulerend vermogen, onderzoekscompetenties, ondernemingszin, engagement voor duurzame ontwikkeling) op klas- en schoolniveau behandeld worden.

Het evaluatiebeleid wordt in het verlengde hiervan bijgestuurd. In de lagere school wordt het leefhoudingenrapport vervangen door een groeiportfolio. Gedurende het schooljaar maken we gebruik van vier groeiniveaus die leerlingen motiveren om te groeien en beter te worden in bepaalde competenties en hun kwaliteiten verder te ontplooien. Daarnaast zullen de leerlingen ook zelf kunnen nadenken over mogelijke actiepunten. Deze zelfevaluaties zullen gebruikt worden als basis voor leerling/leraargesprekken. Na elke periode zal er via het groeiportfolio feedback gegeven worden aan de leerlingen (en ouders) en dit op een visuele manier. In de kleuterschool starten we met een traject rond procesgericht volgen van de ontwikkeling van kleuters.


Binnen het implementatietraject 2019-2020 van het nieuwe leerplan ZILL (Zin in leren, Zin in leven) gespreid over drie schooljaren starten we met de focus op het verkennen en verdiepen van de ontwikkelvelden ‘Oriëntatie op de wereld’ en ‘Muzische ontwikkeling’. We zullen op regelmatige tijdstippen via de digitale nieuwsbrief informeren over dit traject.


Het zorgbeleid wordt verder geoptimaliseerd en uitgebouwd. Dit schooljaar maken we kennis met het vernieuwd zorgvademecum. Zorgzaam omgaan met leerlingen blijft de prioritaire opdracht van iedereen op onze school.


De renovatiewerken aan ‘de houten chalet’ in de kleuterschool Bosstraat zijn afgerond. De vernieuwde polyvalente eet- en recreatieruimte kan vanaf 2 september door de kleuters en hun juffen in gebruik genomen worden. In een tweede fase zal de aanpalende oude overdekte ruimte hernieuwd worden.


In deze digitale nieuwsbrief willen wij u ook graag informeren over o.a. de komende activiteiten, info bijdrageregeling, schoolfotografie, personeelsformatie, …..

Op maandag 2 september krijgt uw kind een bundeltje met papieren intekenstrookjes mee naar huis. Wil deze strookjes ingevuld terug meegeven op dinsdag 3 september?


De schoolbrochure werd aangepast aan de nieuwe regelgeving. Verder in deze nieuwsbrief vinden jullie een overzicht met de belangrijkste wijzigingen.

Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat je in onze school stelt.


Alle participanten, schoolbestuur, directie, lerarenteam, ouderraad/vriendenkring, schoolraad zullen zich ten volle inzetten voor het onderwijs en de opvoeding van uw kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.


We zijn partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek.


We kijken alvast uit naar maandagmorgen 8u25.

Alle kinderen van de lagere school verzamelen aan het podium op de benedenspeelplaats. We stellen het leerkrachtenteam voor en na het overlopen van de klaslijsten wordt iedereen verwacht in zijn of haar klas. Ouders zijn eveneens welkom in de klas voor een kort ontmoetingsmoment. De kleuters mogen rechtstreeks naar hun klasje gaan bij hun kleuterjuf.


Voor iedereen een super fijn schooljaar gewenst!

Werner Rasschaert

Directeur

Ann Vidts

Beleidsondersteuner

ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 2019

Maandag 2/9

Eerste schooldag.
Onthaal op de speelplaats, concrete afspraken en klassenverdeling.

Dinsdag 3/9

Start warme maaltijden

Woensdag 4/9

Meester Gilles (L.O.-leerkracht) gaat naar de startvergadering MOEV

Donderdag 5/9

Bekijken verloren voorwerpen
Infoavond kleuterschool en 1ste leerjaar
Oudervertelgesprek 1ste leerjaar (info en intekenen via klasleerkracht)

Vrijdag 6/9

Juf Cecile (secretariaatmedewerker) volgt de infosessie AGODI ‘Nieuwigheden begin schooljaar’ in Gent

Maandag 9/9

Meneer Werner en meester Jan volgen de vorming ‘Dag van de mentor’

Dinsdag 10/9

Oudervertelgesprek kleuterschool (info en intekenen via klasleerkracht)

20u: Ouderraad

Woensdag 11/9

Het eerste leerjaar gaat naar een ontmoetingsviering in de kerk

Donderdag 12/9

Bekijken van verloren voorwerpen

Oudervertelgesprek 2de tot en met 6de leerjaar (info en intekenen via klasleerkracht)

Vrijdag 13/9

Schoolfotografie

Zondag 15/9

Open Monumentendag

Dinsdag 17/9

Juf Ann (beleidsondersteuner), juf Desi (1KSb) en juf Sofie (1KSa) volgen de vorming ‘Procesgericht volgsysteem kleuterschool’

Woensdag 18/9

Dag van de sportclubs: leerlingen mogen in sportuitrusting naar school komen

Donderdag 19/9

Juf Lut (zorgco) heeft CLB-overleg met Jolien Maroy

Vrijdag 20/9

Strapdag – verkeersveilige dag

Maandag 23/9

Meneer Werner gaat naar de onderwijraad van Erpe-Mere

Dinsdag 24/9

De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar volgen een workshop rond het thema vriendschap.

Juf Lynn (1A) en meester Bram (3C) gaan naar en vorming rond het nieuwe leerplan ZILL.

Woensdag 25/9

De kleuters van 2KS gaan zwemmen in Ninove.

Meneer Werner en meester Koen gaan naar een MOS-vorming ‘Buiten les geven’.

Maandag 30/9

Juf An (3A) gaat naar de vorming ‘Help! Ik heb plots een anderstalige in mijn klas’

BELANGRIJKE DATA

NIEUW 

De schoolkalender voor smartphone, tablet, computer of gewoon papier vind je nu ook op onze website


Pedagogische studiedagen

GEEN SCHOOL EN GEEN OPVANG


Vrijdag 18/10

Woensdag 20/11

Woensdag 11/3

Woensdag 29/4

Facultatieve vakantiedagen


Woensdag 9/10

Maandag 27/1

Woensdag 20/5

Rapporten

Vrijdag 25/10

Perioderapport 1

Vrijdag 20/12

Perioderapport 2+ syntheserapport 1

Vrijdag 21/2

Perioderapport 3

Vrijdag 30/4

Perioderapport 4

Vrijdag 30/6

Perioderapport 5 + syntheserapport 2

Vrijdag 25/10

Perioderapport 1

Oudercontacten

Vrijdag 30/8

NIEUW - Openklasdag ouders en kleuters van de kleuterschool tussen 16u en 17u

Donderdag 5/9

Infoavond ouders kleuterschool + 1ste leerjaar

Dinsdag 10/9

Oudervertelgesprek kleuterschool

Donderdag 12/9

Oudervertelgesprek lagere school

Donderdag 19/12

Oudercontact (voor Kerstvakantie)

Donderdag 2/4

Oudercontact (voor Paasvakantie)

Donderdag 25/6

Oudercontact (einde schooljaar)

Feesten

Vrijdag 8/11

Sint-Maartenfeest

Vrijdag 29/11

Grootouderfeest kleuterschool

Vrijdag 21/2

Carnavalsfeest

Zondag 10/5

H. Vormsel

Zondag 17/5

Eerste communie

Zaterdag 13/6

Schoolfeest Lagere School

Ouderraad

Dinsdag 10/9

Dinsdag 8/10

Donderdag 7/11

Dinsdag 10/12

Dinsdag 14/1

Dinsdag 11/2

Dinsdag 10/3

Dinsdag 12/5

Dinsdag 9/6

Schoolraad

Donderdag 30/8

Dinsdag 15/10

Dinsdag 3/3

Dinsdag 19/5

Extra-murosactiviteiten

Stadsklassen (Mechelen)

1ste leerjaar, van 22/6 t.e.m. 23/6

Kunstklassen (Dikkele)

2de leerjaar, van 2/6 t.e.m. 5/6

Kasteelklassen (Spa)

3de leerjaar, van 3/6 t.e.m. 5/6

Sport2daagse (Gavere)

5de leerjaar, van 18/6 t.e.m. 19/6

Zeeklassen

6de leerjaar, van 25/5 t.e.m. 29/5

Vormingsdagen

Maandag 9/3

Vormingsavond georganiseerd door de onderwijsraad

Andere

Vrijdag 13/9

Schoolfotografie

Vrijdag 20/9

Verkeersveilige dag

Zaterdag 21/3

Zondag 22/3

Eetfestijn

Zaterdag 28/3

Opendeur (10u – 12u)

KLASSEN EN TITULARISSEN

Kleuterschool

Peuterklas PK

Mevrouw Liesbeth Van Herzele

Kinderverzorgster Mevrouw Inge Waegneer

1ste Kleuterklas a 1KSa

Mevr. Sofie Verhelst

1ste Kleuterklas b 1KSb

Mevr. Desi Van Wijnendaele (4/5)

Mevr. Aaike De Vlieger (1/5)

2de Kleuterklas a 2KSa

Mevr. Silke Groeninckx

2de Kleuterklas b 2KSb

Bea Van Durme

3de Kleuterklas a 3KSa

Mevr. Wendy Herssens

(a.i. Leentje Van Herreweghe)

3de Kleuterklas b 3KSb

Mevr. Ilja D’haese

Bosstraat

BOS1KS

Mevr.Katrijn Polet (4/5)

Mevr. Ellen D’haeseleer (1/5)

BOS2KS

Mevr. Nele Vaneessen

BOS3KS

Mevr. An Janssens (1/2)

Mevr. Jantien Coessens (1/2)

Zorgleerkrachten


Mevr. Ellen D’Haeseleer

Mevr. Jantien Coessens

Mevr. Nele Van Landuyt

Lichamelijke opvoeding


Mevr. Jantien Coessens

Mevr. Aaike De Vlieger

Mevr. Ellen D’haeseleer

Lagere school

1A

Mevr. Lynn Vidts

1B

Mevr. Celien De Cooman

1C

Mevr. Sarah De Ro

2A

Mevr. Lieve De Coensel (4/5)

De heer Niels De Wolf (1/5)

2B

Mevr. Caroline De Pelecijn (4/5)

De heer Niels De Wolf (1/5)

2C

Mevr. Carine Michiels

3A

Mevr. An De Schutter

3B

Mevr. Liesbeth De Saedeleer

3C

De heer Bram De Neve

4A

Mevr. Lien Van Wesemael (4/5)

Mevr. Katrien Torrekens (1/5)

4B

Mevr. Ann Ribbens

4C

Mevr. Rina Ponnet

5A

Mevr. Joline D’Haese

5B

De heer Jan Van Overwaelle

5C

Mevr. Nele Hendrickx

6A

Mevr. Ilse Stalpaert (4/5)

Mevr. Katrien Torrekens (1/5)

6B

Mevr. Isabelle Baeyens

6C

Mevr. Daisy Paternoster (4/5)

Mevr. Katrien Torrekens (1/5)

Zorgleerkrachten


Mevr. Karen Coppens

Mevr. Hilde De Feyter

De heer Niels De Wolf

Mevr. Aaike De Vlieger

De heer Koen Lievens

Mevr. Katrien Torrekens

Lichamelijke opvoeding


De heer Gilles Vandenhouwe

De heer Koen Lievens

Beleid (kleuterschool & lagere school)

Directeur

De heer Werner Rasschaert

Beleidsondersteuner

Mevr. Ann Vidts

Zorgcoördinator

Mevr. Lut Vermeir (4/5)

Zorgco+

Mevr. Ilse Stalpaert (1/5)

ICT-coördinator

De heer Jo Lievens

WIJZIGINGEN SCHOOLREGLEMENT

1. Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

Het pedagogisch project van de school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool “Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscho-len”. Die engagementsverklaring komt in de plaats van de vroegere “Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs”. De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring


2. Schooltoeslag i.p.v. schooltoelage

Op 1 januari 2019 nam Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag heet nu het Groeipakket en bevat enkele nieuwe principes. De schooltoelage wordt nu schooltoeslag genoemd.


3. Onderwijs aan huis

Onderwijsdecreet XXIX heeft de voorwaarden om tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) te krijgen, versoepeld. Zo is bij chronische ziekte nog maar één aanvraag en één medisch attest per school vereist en kan TOAH, na akkoord tussen de ouders en de school, ook gedeeltelijk plaatsvinden op school voor zover dat gebeurt buiten de gewone lesuren en niet tijdens de middagpauze. Daarnaast is TOAH nu ook mogelijk voor leerlingen jonger dan vijf jaar.


4. Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Bij een definitieve uitsluiting heeft een basisschool de verplichting om samen met het CLB, de leerling en de ouders op zoek te gaan naar een nieuwe school voor de leerling.


5. Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Een ouder kan zich niet verzetten tegen de kernactiviteiten signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding van het CLB.


6. Aanwezig zijn op school en op tijd komen

We verduidelijken het engagement naar ouders toe dat regelmatig en op tijd naar school komen belangrijk is voor de verdere schoolloopbaan van een leerling.


7. Organisatie van de leerlingengroepen

In dit punt maken we een onderscheid tussen een overgang binnen hetzelfde onderwijsniveau en een overgang tussen onderwijsniveaus. Bij een overgang binnen het onderwijsniveau heeft de school de eindbeslissing. Bij een overgang tussen onderwijsniveaus ligt de eindbeslissing bij de ouders.


8. Bijdrageregeling – bedragen maximumfactuur

De bedragen voor de maximumfactuur werden aangepast. De scherpe maximumfactuur voor het lager onderwijs wijzigt van maximum 85 EUR naar 90 EUR. De minder scherpe maximumfactuur stijgt van maximum 435 EUR naar 440 EUR.


9. Privacy

Het is voldoende om, eenmalig, bij het begin van de schoolloopbaan van de leerling in de school om toestemming te verzoeken. Die toestemming geldt dan voor de volledige schoolloopbaan van de leerling. Enkel indien de school wijzigingen aanbrengt aan het toestemmingsformulier, vraagt ze opnieuw toestemming.


10. Taalgebruik conform Zin in leren! Zin in leven!

We vermijden doorheen het schoolreglement het gebruik van de termen “leerkracht” (wordt “leraar”) en de verwijzing naar een specifiek leerjaar (bv. “toelating tot het 1e leerjaar” wordt “toelating tot het lager onderwijs”).


11. Verslag

De term “verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs” impliceert dat een leerling met dit verslag alleen de overstap naar het buitengewoon onderwijs kan maken. Dat is niet correct, aangezien een leerling met dat verslag ook een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs kan volgen. De regelgeving heeft dat verduidelijkt. Nu gebruiken we enkel nog de verkorte term “verslag”.

BIJDRAGEREGELING

Vaste prijs

Schoolzwemmen 5de /6de lj.

5de lj: gratis

6de lj: bus & zwemmen zie max. factuur


Warme maaltijden

Kleuters: 2,70 €

Lager: 3,20 €

Drank/soep: 0,70 €


Opvang


Voor- en naschoolse opvang

1€/begonnen half uur voor 1ste kind

0,75€ /begonnen half uur voor 2de kind v. hetzelfde gezin

0,50€/begonnen half uur voor 3de kind v. hetzelfde gezin


Begeleide studie

1€/half uur voor 1ste, 2de, 3de leerjaar:

1ste kd : 1€ ; 2de kd: 0,75€ ; 3de kd: 0,50€

2€/per uur voor 4de, 5de, 6de leerjaar:

1ste kd : 2€ ; 2de kd : 1,50€ ; 3de kd : 1€

Turnpak

Broek 9€

T-shirt 8€

Badmuts 1,5€


Nieuwjaars-brieven

0,5€/stuk


Inzage leerlingdossier

kopie/admin. kost 10€

Richtprijs

Benodigdheden

Gelieve zelf aan te schaffen : boekentas, pennenzak en kaftpapier.

Scherpe maximumfactuur

Kleuters: 45€

Lagere school: 90€


Studiereizen, leeruitstappen, toneel, schoolreis, zwemmen -sportdagen-sportweek + bus 

1ste lj: 4€

2de & 3de lj: 8€

4de lj: 14,25€

5de lj: 18,25€

6de lj: 8€

Minder scherpe maximumfactuur

440€ verspreid over 6 jaar lagere school


1ste lj stadsklas: 44€

2de lj kunstklas: 88€

3de lj kasteelklas: 110€

5de lj sport2daagse: 28€

6de lj zeeklas: 170€

SCHOOLFOTOGRAFIE

De schoolfotograaf komt op vrijdag 13/9.

De fotograaf zal alleen familiefoto’s nemen van broers / zussen die naar de basisschool gaan.


Verkoopdagen schoolfoto’s

Vrijdag 11/10 tussen 15u en 16u15

Woensdag 16/10 tussen 11u30 en 12u30


Individueel pakket (plus gratis kerstkaart): €10

Familiepakket (plus gratis kerstkaart): €10

Klasfoto: €2

Kerstkaart apart: €2

Pakket van 10 kerstkaarten: €15


Bijbestellen kan tot en met maandag 4/11. Bijbestellingen worden in december uitgedeeld.


Gelieve gepast geld én bestelbriefje in envelop mee te geven, met naam leerling + klas.


Heb je vragen over foto’s, bijbestellingen, etc, contacteer Katrien De Meyer van de ouderraad: katriendemeyer@telenet.be

FAMILIENIEUWS

Overlijden

Steven Rasschaert, overleden op 4 juli 2019, broer van Werner Rasschaert (directeur)

John Lievens, overleden op 15 juli 2019, vader van Jo lievens (ICT-coördinator)

SCHOOLSTRAAT

Uren


’s Morgens van 8u10 tot 8u35

’s Namiddags van 15u20 tot 15u55

Woensdagmiddag van 11u50 – 12u20

Aandachtspunten


We doen een oproep aan de voetgangers om, ook al is het een schoolstraat, het voetpad te gebruiken zodat de rijweg door de fietsers kan gebruikt worden.


We doen ook een oproep om bovenaan Groendal uw zoon of dochter af te zetten op een voor iedereen veilige en toegelaten plaats.
Concreet vragen we de opritten van onze buren in de Merestraat, Kloosterstraat en Groendal vrij te houden en geen hinder te veroorzaken aan het kruispunt boven Groendal door de kinderen tot vlak voor het afsluitende hek uit te laten stappen.
U kan dus een vrij plekje hogerop in de Merestraat innemen om de kinderen veilig te laten uitstappen of een vrij plekje in Groendal zelf.


Opgepast : de schoolparking wordt ‘s ochtends afgesloten vanaf 8u05 (in- en uitrijden van de parking). In de namiddag wordt de parking afgesloten vanaf 14u30 (in) en 15u10 (uit). Op woensdag vanaf 11u30 (in) en 11u40 (uit).


Openingsuren hekjes parking Sint-Bavo naar parking beneden Groendal:
's ochtends van 8u05 - 8u35 en 's namiddags van 15u25 tot 16u. Woensdag van 11u50 tot 12u30.


We versterken ook graag ons team van vrijwilligers en doen een oproep aan al wie één of meerdere keren mee de schoolstraat kan bemannen. Interesse en bereid? Neem contact om met de directie 053 83 75 33

WARME MAALTIJDEN

Maandag 2/9


Tomatensoep


Hesp in kaassaus

Macaroni

Dinsdag 3/9


Seldersoep


Runderbouletten

Tomatensaus

Wortelstamppot

Donderdag 5/9


Boerensoep


Kippenhaasje

Currysaus

Appelmoes

Rijst

Vrijdag 6/9


Kervel-preisoep


Varkensgebraad

Jachtsaus

Rode kool

Gekookte aardappelen

Maandag 9/9


Seizoensoep met erwtengarnituur


Bolognaise Geraspte kaas

Spaghetti

Dinsdag 10/9


Preisoep


Kippennootjes

Couscousgroenten

Rijst

Donderdag 12/9


Wortelsoep


Kalkoenfilet

Veenbessensaus

Cruditeiten

Gekookte aardappelen

Vrijdag 13/9


Tomatengroentesoep met rundsballetjes


Vissticks

Spinaziepuree

Maandag 16/9


Erwtensoep


Kipfrietjes

Bloemkoolpuree

Dinsdag 17/9


Jardinièresoep


Gebakken vleesbrood

Preistamppot

Donderdag 19/9


Tomatensoep


Visfilet in choronsaus

Cruditeiten Gekookte aardappelen

Vrijdag 20/9


Courgettesoep


Lasagne

Maandag 23/9


Juliennesoep


Vol-au-vent met champignons

Groentenmix

Rijst

Dinsdag 24/9


Aspergesoep


Gevogelteburger

Gevogeltesaus

Prinsessenbonen

Gekookte aardappelen

Donderdag 26/9


Landbouwerssoep


Ardens gebraad

Duivelse saus

Erwtjes

Gekookte aardappelen

Vrijdag 27/9


Tomatensoep


Hokifilet in mosterdsaus

BroccoliPuree

Volg ons ook op Facebook!

Fb