schoolduifje september 2017

31 augustus 2017

Een nieuwe start, een nieuw begin…

We staan aan de vooravond van een nieuw schooljaar. Nog even genieten van de allerlaatste vakantiedagen en dan is het zover… Hopelijk konden jullie genieten van een mooie en rustgevende vakantie met mega leuke activiteiten met vrienden en familie.

In onze goedgevoel school heeft het schoolteam hard gewerkt om alles netjes en gezellig in te richten. We hebben veel ‘goesting’ om er een fijn jaar van te maken. Het wordt een programma met leerrijke en uitdagende schoolactiviteiten.
Vrijdagmorgen 1 september zullen we vele vertrouwde gezichtjes zien. Allemaal wat gegroeid en al dan niet met kriebels in de buik klaar voor een nieuwe klas met een nieuwe juf en/of meester.

Ik wens ook onze nieuwe vrienden van harte welkom op onze school, een school waarvan ik wens dat jullie er graag naartoe komen. Het zou fijn zijn als jullie zowel in het zonnige september als op een grijze maandag in november, ’s morgens graag jullie schooltas opnemen om naar onze school te komen. We zullen er allemaal voor zorgen dat jullie zich vlug thuis voelen.
Aan alle juffen, meesters en bij uitbreiding al het schoolpersoneel wens ik een schooljaar vol creativiteit en inspiratie, een jaar vol collegialiteit en samenwerking. Ga met de kinderen, groot en klein, op zoek naar nieuwe uitdagingen en talenten.
Ook de ouders en grootouders wens ik van harte welkom op onze school. Dank voor het vertrouwen dat jullie stellen in de school, het opvoedingsproject en de organisatie.

Als ‘nieuwe’ directeur hoop ik, samen met juf Sofie Verhelst (Beleidsondersteuner Team Kleuterschool) en juf Ilse Stalpaert (Beleidsondersteuner Team Lagere school), op een formele en informele manier te kunnen samenwerken met alle ouders. Ouderbetrokkenheid en samenwerking zijn immers van zeer groot belang. Uit onderzoek weten we dat de slaag- en groeikansen stijgen wanneer school en thuis elkaar vinden, elkaar aanvullen en ondersteunen.

Dit schooljaar werken we met het leerkrachtenteam aan volgende pedagogische prioriteiten:

 • ‘Breed evalueren en rapporteren’ in de lagere school.
  Evalueren vanuit een breed perspectief biedt mogelijkheden tot gedifferentieerd evalueren ondemeer in het kader van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en als algemeen persoonsgerichte individuele (talent)ontwikkeling. We staan ook stil op welke wijze we in de toekomst het leerproces willen rapporteren en werken hierrond een visie uit.
 • ‘Taalbeleid’ in de kleuterschool’.
  We willen in de kleuterschool een krachtigere taalleeromgeving aanbieden door taal in de verschillende speelwerkplekken en domeinen te verweven. We zullen samen met het kleuterteam een taaltraject doorlopen om de kwaliteit van het taalaanbod te versterken.
 • ‘Implementatie van het nieuw leerplanconcept ZILL (Zin in leren, Zin in leven)’ in de basisschool.
  Dit schooljaar zullen we in eerste instantie met een kerngroep nadenken over de introductie en implementatie van het nieuwe leerplanconcept ZILL bij het leerkrachtenteam. Het nieuwe l eerplanconcept zal er voor zorgen dat we doelgerichter zullen kunnen werken aan de harmonische ontwikkeling van de hele persoon (hoofd, hart en handen) vanuit aangepaste leerplannen. We zullen op regelmatige tijdstippen via de digitale nieuwsbrief informeren over dit nieuw leerplanconcept ZILL.
 • ‘Animatiethema: Sjakie en Dora in de Goedgevoel school’ in de basisschool.
  Met het jaarthema ‘Sjakie en Dora in de Goedgevoel school willen we verder werken aan een school waar iedereen zich op elk moment bewust is van het belang en waarde van ‘zich goed voelen’ op school. ‘Goed’ kan daarbij vervangen worden door veilig, blij, gewaardeerd, welkom, gehoord, ontspannen,…
  We zullen met de hele school werken rond de Gouden Weken. De Gouden Weken worden in de eerste weken van het schooljaar ingezet om het goud dat we in handen hebben, de interactie tussen de leerkrachten en de leerlingen, te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang. De centrale figuren zijn Dora in de kleuterschool en Sjakie in de lagere school. Tijdens maandthema’s en activiteiten willen we dat alle leerlingen socio-emotioneel vaardiger worden, pestgedrag en ruzies voorkomen en willen we normen en waarden bijbrengen.

Zorgzaam omgaan met leerlingen blijft de prioritaire opdracht van iedereen op onze school. We zullen de zorgwerking en het zorgbeleid binnen onze school verder optimaliseren en uitbouwen. We werken vanaf dit schooljaar samen met het ondersteuningsnetwerk WAN. Uitgangspunt is het optimaliseren van de onderwijsleersituatie van de leerling door het samen uitwerken van redelijke aanpassingen voor een leerling. Meer info rond het ondersteuningsnetwerk WAN lees je verder in deze nieuwsbrief.

Ook verkeersveiligheid zal een prioritaire plaats krijgen in onze schoolwerking. De werkgroep verkeer zal verdere acties en sensibiliseringscampagnes i.s.m. het gemeentebestuur en de politie ondernemen. De werkgroep verkeer zal in de komende nieuwsbrieven ruimte krijgen om hun acties kenbaar te maken.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar wil ik vragen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt in het verkeer. Iedereen moet zich inzetten voor de verkeersveiligheid van onze kinderen: overheid, scholen, ouders … De verantwoordelijkheid afschuiven, kunnen we ons eenvoudigweg niet veroorloven! Als ouders, leerkrachten, begeleiders of overheidsinstantie moeten we een belangrijke voorbeeldfunctie opnemen. Op die manier leren we ook onze kinderen de juiste houding aan te nemen/leren in het verkeer. Maar alles begint bij onszelf… ! Kom de gemaakte schoolafspraken en verkeersregels na en op die manier kunnen we SAMEN zorgen voor een veiligere schoolomgeving.

Aan allen een ontzettend leuk en leerrijk schooljaar!
Werner Rasschaert Directeur

Fullscreen Mode