Ouderraad

 • Ouderraadlogo

 • DOEL

  • Via de ouderraad proberen we de samenwerking tussen enerzijds de ouders en anderzijds het lerarenteam en de directie uit te bouwen.
  • Door de samenwerking worden ouders betrokken bij het schoolgebeuren.
  • Ouders krijgen ook inspraak in het schoolgebeuren.
  • We zorgen voor een positieve uitstraling van de school.
  • De ouderraad zorgt voor financiële ondersteuning van bepaalde activiteiten van de leerlingen:
   • extra murosactiviteiten
   • culturele activiteiten
   • aankoop bijbel 1e communie
   • afscheid 6e jaar
   • paasklokken en Sint-Maarten
   • ijsje einde schooljaar, fruit tijdens sportactiviteiten
   • aankoop van allerhande materiaal bijvoorbeeld speeltuigen, beamers, foto camera’s, tablets
  • De ouders zorgen ook voor logistieke ondersteuning van de grote schoolactiviteiten (schoolfeest, opendeurdag, eetfestijn,…).
  • We houden als hoogste doel voor ogen: het welzijn van ALLE kinderen op onze school.

  HUISOUDELIJK REGLEMENT

  De goede werking en organisatie van de ouderraad wordt bepaald in het huishoudelijk reglement. Dit reglement wordt bij het begin van elk nieuw schooljaar goedgekeurd en ondertekend door alle leden. Het reglement kan hier bekeken worden.

  PRAKTISCH

  • We vergaderen iedere 2e dinsdag van de maand om 20u
  • Het is een ploeg gemotiveerde, creatieve, spontane, vrolijke, praktische, hulpvaardige ouders die zich graag als vrijwilliger inzetten voor de school van hun kinderen en zo het beste voor alle kinderen voor ogen hebben.
  • Contacteer

  VOORZITTER

  Petra Steenhout is de huidige voorzitster van de ouderraad.

  Emeritus voorzitters:

  Dina Braeckman

  BESTUUR

  Het bestuur waakt over de goede organisatie van de ouderraad, opstelling van het huishoudelijk reglement.

  AFVAARDIGING SCHOOLRAAD

  De ouderraad heeft een permanente vertegenwoordiging van twee leden in de schoolraad.

  WERKGROEPEN

  Binnen de ouderraad zijn er verschillende werkgroepen. Een werkgroep is een kleinere groep van ouderraad leden, meestal aangevuld met 1 of meerdere leerkrachten, die werken rond een bepaald thema. Ook mensen die geen lid zijn van de ouderraad kunnen deel uitmaken van een werkgroep. Werkgroepen berichten over hun belangrijkste voortgang- en aandachtspunten in de maandelijkse ouderraad vergadering. Een werkgroep organiseert zelf hoe en wanneer het zijn vergaderingen houdt.

  Werkgroep Digitale School

  Deze werkgroep is actief rond alles wat met ICT te maken heeft binnen de school. Ze speelt zowel een actieve rol (bijvoorbeeld het invoeren van het Gimme platform) als een passieve rol (bijvoorbeeld advies bij de aankoop van ICT materiaal) in de ICT activiteiten van de school. Verder worden er worden ook courant zaken besproken zoals security,  privacy, impact van sociale media op kinderen etc. Deze werkgroep is redelijk ICT ‘technisch’ van aard, de leden zijn dan ook meestal mensen die beroepsmatig met ICT bezig zijn. De ICT coordinator van de school is dan ook permanent lid van deze werkgroep.

  Voorbeelden van verwezenlijkingen:

  • Invoering van het Gimme platform.
  • Aanmaken en up-to-date houden van de Facebook site.
  • Vernieuwing van deze website.
  • Organiseren vormingsavond ‘Veilig Online‘.

  Werkgroep Naschoolse Activiteiten

  Werkgroep Opvang

  Werkgroep Schoolfeest

  Werkgroep KerstOntbijt

  Werkgroep Eetfestijn

  Werkgroep Verkeer

   

 • Verslagen