Inschrijvingen

 • Word jij een geluksvogel op onze school?

  Bij inschrijvingen geven we voorrang aan leerlingen wiens broer(s) (ook halfbroer(s) of stiefbroer(s)) of zus(sen) (ook halfzus(sen) of stiefzus(sen)) reeds onderwijs volgen op onze school. Alle andere nieuwe leerlingen worden voor het schooljaar 2022-2023 chronologisch ingeschreven vanaf maandag 10 januari 2022.

  De maximumcapaciteit voor het schooljaar 2022-2023 per klasgroep bedraagt 23 leerlingen.

  Alle inschrijvingen gebeuren na afspraak! Maak telefonisch een afspraak op het nummer 053 83 75 33 of via de schoolmail vbsmere@yahoo.com.

  Inschrijfmomenten

  Elke werkdag van 8.30 tot 18.30 uur

  Zomervakantie:
  Van maandag 4 juli tot vrijdag 8 juli van 8.30 tot 16.30 uur.
  Van dinsdag 16 augustus tot woensdag 31 augustus van 8.30 tot 16.30 uur.
  Inclusief zaterdagen 20 en 27 augustus van 10.00 tot 12.00 uur.

  Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

  Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen:

  geboren tot en met...stappen ten vroegste in na...dus vanaf...
  1 maart 2020de zomervakantiedonderdag 1 september 2022
  7 mei 2020de herfstvakantiemaandag 7 november 2022
  9 juli 2020de kerstvakantie maandag 9 januari 2023
  1 augustus 2020na 1 februari woensdag 1 februari 2023
  27 augustus 2020 de krokusvakantie maandag 27 februari 2023
  17 oktober 2020de paasvakantie maandag 17 april 2023
  22 november 2020 Hemelvaart maandag 22 mei 2023

  Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

  Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

  Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar. De ouders nemen hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van klassenraad en het bevoegde CLB.

  Zoekt u info over de overgang naar de eerste graad?

  Gebruik dan deze handige flyer van het CLB als startpunt!