Inschrijvingen

 • Kom jij ook naar onze boeiende school?

  Kom eens langs op één van onze drie vestigingsplaatsen! Je bent elke schooldag welkom. Gedurende het schooljaar kan u tijdens of eventueel na de schooluren uw kind inschrijven op de hoofdschool en vrijblijvend de klassen bezoeken.

  We vragen om telefonisch een afspraak te maken op het nummer 053 83 75 33 of via de schoolmail vbsmere@yahoo.com.

  Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

  Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen:

  geboren tot en met...stappen ten vroegste in na...dus vanaf...
  1 maart 2018de zomervakantiemaandag 1 september 2020
  9 mei 2018de herfstvakantiemaandag 9 november 2020
  4 juli 2018de kerstvakantie maandag 4 januari 2021
  1 augustus 2018 na 1 februari maandag 1 februari 2021
  22 augustus 2018 de krokusvakantie maandag 22 februari 2021
  19 oktober 2018 de paasvakantie maandag 19 april 2021
  17 november 2018 Hemelvaart maandag 17 mei 2021

  Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

  Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

  Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar. De ouders nemen hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van klassenraad en het bevoegde CLB.

  Opendeurdag kleuterschool en lagere school

  ZATERDAG 28 MAART 2020 TUSSEN 10U EN 12U. WELKOM!

  Inschrijvingen zomervakantie 2020

  • van woensdag 1/7 tot vrijdag 3/7 van 08.30u tot 16.30u
  • van maandag 17/8 tot maandag 31/8 van 08.30u tot 16.30u