Inschrijvingen

 • Opgepast

  De informatie op deze pagina is niet actueel en zal weldra aangepast worden voor het komende schooljaar.

  Kom jij ook naar onze boeiende school?

  Bij inschrijvingen geven we voorrang aan leerlingen wiens broer(s) (ook halfbroer(s) of stiefbroer(s)) of zus(sen) (ook halfzus(sen) of stiefzus(sen)) reeds onderwijs volgen op onze school.

  Deze inschrijving start in december 2020.

  Alle andere nieuwe leerlingen worden voor het schooljaar 2021-2022 chronologisch ingeschreven vanaf maandag 4 januari 2021.

  In fase geel kunnen inschrijvingen op een normale manier (fysiek) plaatsvinden. We respecteren de nodige veiligheids- en hygiëne maatregelen.

  In fase oranje en rood gebeuren de inschrijvingen, op afstand (digitaal of telefonisch). We respecteren altijd de chronologie van de inschrijvingen.

  De maximumcapaciteit voor het schooljaar 2021-2022 per klasgroep bedraagt 23 leerlingen.

  We vragen om telefonisch een afspraak te maken op het nummer 053 83 75 33 of via de schoolmail vbsmere@yahoo.com.

  Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

  Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen:

  geboren tot en met...stappen ten vroegste in na...dus vanaf...
  1 maart 2018de zomervakantiemaandag 1 september 2020
  9 mei 2018de herfstvakantiemaandag 9 november 2020
  4 juli 2018de kerstvakantie maandag 4 januari 2021
  1 augustus 2018 na 1 februari maandag 1 februari 2021
  22 augustus 2018 de krokusvakantie maandag 22 februari 2021
  19 oktober 2018 de paasvakantie maandag 19 april 2021
  17 november 2018 Hemelvaart maandag 17 mei 2021

  Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

  Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

  Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar. De ouders nemen hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van klassenraad en het bevoegde CLB.

  Zoekt u info over de overgang naar de eerste graad?

  Gebruik dan deze handige flyer van het CLB als startpunt!