• Sint-Jozef School Mere

  Kwaliteit, verbondenheid, creativiteit zijn de waarden die we als rode draad in het werken aan de opdrachten willen meenemen. In wat we zeggen en doen proberen we deze waarden gestalte te geven zodat onze kinderen de kans hebben en krijgen om te groeien en zich te ontplooien tot gelukkige mensen. Ook ons pedagogisch project is gebaseerd op deze waarden.

  • Kwaliteit

   Samen leven en verantwoordelijkheid dragen met respect en waardering voor jezelf, de anderen, de omgeving, de natuur.

  • Verbondenheid

   Samen leren in een zorgzame sfeer, met een vernieuwende, open kijk waarin kinderen kunnen groeien in zelfstandigheid.

  • Creativiteit

   Je kan en mag groeien, eigen mogelijkheden ontdekken en vorm geven.

  Onze kerntaak als Katholieke Dialoogschool

  Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk betrekt in het samen school maken.

  Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

  Priester Daens College

  Het Priester Daens College verbindt 9 scholen om samen sterk en kwaliteitsvol onderwijs te maken. Als Katholieke dialoogscholen laten we ons uitdagen door de inspiratie van Priester Daens. Ons toekomstgericht onderwijs geeft iedereen een kans om te ontdekken wie ze zijn en te groeien in wie ze willen worden. Het onderwijsproject van Priester Daens College is gestoeld op 5 krachtlijnen: Uniciteit in verbondenheid, Eigentijds tegendraads, Levengevend verhaal, In dialoog, Groeien.

 • Wijkafdeling Kleuterschool Bosstraat

  De wijkafdeling Bosstraat is een gezellige en kleinschalige school waar zowel kleuters als ouders zich onmiddellijk thuis voelen. Met ruime klassen, een bewegingslokaal en een speelplaats met speelweide is er volop ruimte voor de kleuters om zich te ontplooien.