Oudercommunicatie

  • Ouderportaal

    Op onze ouderportaal vind je de intekenformulieren, bestelformulieren, medische fiche, ea…. terug.

    Parentcom

    Alle communicatie tussen ouders en leerkrachten verloopt via de app ‘Parentcom’. We hopen jullie zo op een vlugge en transparante manier te kunnen informeren over de klas- en schoolwerking.