Onze schoolstraat

 • Wat is een schoolstraat ?

  Een schoolstraat is een straat nabij een onderwijsinstelling waar gemotoriseerd verkeer tijdens bepaalde uren niet toegelaten is. Meestal is dat aan het begin en einde van de schooldag, gedurende telkens een half uur ongeveer.

  Voor een meer gedetailleerde uitleg, waarom een schoolstraat belangrijk is alsook een overzicht van alle schoolstraten in Vlaanderen verwijzen we graag door naar https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/ , een website van de Vlaamse overheid.

  Gezondheid

  Een schoolstraat draagt op verschillende manieren bij tot een gezondere schoolomgeving:

  Onze schoolstraat

  Voor de veiligheid van onze leerlingen is de Kloosterstraat op de volgende tijdstippen niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer:
  • maandag t.e.m. vrijdag van 8.10u tot 8.35u
  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.10u tot 15.40u
  • woensdagmiddag van 11.50u tot 12.25u
  Opgelet: U kan op die momenten de parking en de straat ook niet uitrijden.

   

  Mogen we aandacht vragen voor volgende aandachtspunten…

  Je bent bestuurder van een auto (zowel boven als beneden Groendal):
  • Aan de gele onderbroken lijnen mag er niet geparkeerd worden. Kinderen laten uitstappen is wel toegelaten, stilstaan en wachten op
   kinderen is dus NIET toegelaten.
  • Geen kinderen laten in- of uitstappen of manoevers uitvoeren (bv draaibeweging) in de buurt van het kruispunt.

  Specifiek voor Boven Groendal:

  • De “druppel” (= volle witte lijn) is recent aangebracht om de verkeersveiligheid te vergroten, hier mag NIET overgereden worden en parkeren kan pas vanaf 5m voorbij het einde van de markering.
  • NIET parkeren voor opritten van bewoners, zelfs niet wanneer men in de wagen blijft zitten.
  • Enkel parkeren in de rijrichting.
  • Voorzichtig de Groeneweg inrijden, in een wijde bocht.
  Je bent fietser
  • Hou je aan het verkeersreglement, dit is ook in “de schoolstraat” van toepassing.
  • Zorg dat je gezien wordt, voorzie een degelijk voor- en achterlicht en draag een geel hesje.
  Je bent voetganger
  • Wandel op het voetpad en hou je aan het verkeersreglement.
  Je bent in het bezit van een uitzonderingskaart (bv bewoner)
  • Rij stapvoets (het is verboden fietsers in te halen) en toon bij het naderen van de draaibomen je kaart
  Je staat geparkeerd in de Kloosterstraat
  • Respecteer de uren van “de schoolstraat” en wacht tot de weg terug geopend wordt.

  Gebruik maximaal de parking aan de sporthal in St-Bavoweg (er is doorgang langs paadje aan de voetbalpleinen) en vermijdt zo de drukte.

  Vanaf 12-04-2021 zijn de werken in de Rooseveltlaan begonnen en zijn de parkeermogelijkheden in de Vijverstraat en Meredal niet bruikbaar.

  Onze kinderen zijn ons meest dierbare bezit!!

  Vrijwilligers gezocht !

  Wil je meehelpen aan dit project, vrijwilliger worden of wil je inlichtingen hierover: geef een belletje op nr 053/83 75 33 (Basisschool) of 053/73 22 98 (Secundaire school).

  Hoe onze schoolstraat tot stand kwam

  Op 18 maart 2019 startte de school in samenwerking met de gemeente het proefproject “schoolstraat”, met de bedoeling een veilige en aangename schoolomgeving te maken voor onze fietsende en wandelende leerlingen en hun begeleiders. De drijvende kracht die deze samenwerking in goede banen leidde was de Werkgroep verkeer.

  Het project werd feestelijk op gang gefietst door in grote getale ’s morgens van de parking aan het rondpunt naar de school te fietsen via Nijverheidsstraat, Bosstraat, Steenstraat en Nieuwstraat, en dit onder vakkundige begeleiding van niet minder dan Lucien Van Impe! Aan het begin van de schoolstraat werd een kleine openingsceremonie gehouden om de schoolstraat officieel voor geopend te verklaren.

  Een mooi verslag van deze gebeurtenis kan u lezen op hln.be .