Onze schoolstraat

 • Wat is een schoolstraat ?

  Een schoolstraat is een straat nabij een onderwijsinstelling waar gemotoriseerd verkeer tijdens bepaalde uren niet toegelaten is. Meestal is dat aan het begin en einde van de schooldag, gedurende telkens een half uur ongeveer.

  Voor een meer gedetailleerde uitleg, waarom een schoolstraat belangrijk is alsook een overzicht van alle schoolstraten in Vlaanderen verwijzen we graag door naar https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/ , een website van de Vlaamse overheid.

  Gezondheid

  Een schoolstraat draagt op verschillende manieren bij tot een gezondere schoolomgeving:

  Onze schoolstraat

  Voor de veiligheid van onze leerlingen is de Kloosterstraat op de volgende tijdstippen niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer:
  • maandag t.e.m. vrijdag van 8.10u tot 8.35u
  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.10u tot 16.00u
  • woensdagmiddag van 11.50u tot 12.20u
  Opgelet: U kan op die momenten de parking en de straat ook niet uitrijden.
  Beneden Groendal
  • Aan de gele onderbroken lijnen mag er niet geparkeerd worden. Kinderen laten uitstappen is wel toegelaten, stilstaan en wachten op kinderen is NIET toegelaten.
  • Geen kinderen laten in- of uitstappen in de buurt van het kruispunt.
  Boven Groendal
  • Parkeren is toegelaten vanaf 5m voorbij de “druppel”.
  • Geen kinderen laten in- of uitstappen in de buurt van het kruispunt.
  • NIET parkeren voor opritten van bewoners, zelfs niet wanneer men in de wagen blijft zitten.
  • Enkel parkeren in de rijrichting.
  • Geen manoeuvers, bv draaibewegingen, uitvoeren op het kruispunt.
  • De “druppel” is een volle witte lijn, dit betekent dat geen enkel voertuig hierover mag rijden. Dus : voorzichtig de straat inrijden in een wijde bocht.
  Je bent fietser
  • Hou je aan het verkeersreglement, dit is overal van toepassing ook in “de schoolstraat”.
  • Zorg voor degelijk voor- en achterlicht : zorg dat je gezien wordt.
  • Een geel hesje dragen, kan je leven redden.
  Je bent voetganger
  • Hou je aan het verkeersreglement, dit is overal van toepassing ook in “de schoolstraat”.
  Je bent in het bezit van een uitzonderingskaart (bv bewoner)
  • Toon bij het naderen van de draaibomen deze kaart en rij stapvoets door.
  • Het is verboden fietsers in te halen.
  Je staat geparkeerd op de schoolparking
  • Respecteer de uren van “de schoolstraat” en wacht op de parking tot de weg terug geopend wordt.

  Onze kinderen zijn ons meest dierbare bezit!! Laat ons allen samen een steentje bijdragen tot een veilige schoolomgeving.

  Vrijwilligers gezocht

  Hoe onze schoolstraat tot stand kwam

  Op 18 maart 2019 startte de school in samenwerking met de gemeente het proefproject “schoolstraat”, met de bedoeling een veilige en aangename schoolomgeving te maken voor onze fietsende en wandelende leerlingen en hun begeleiders. De drijvende kracht die deze samenwerking in goede banen leidde was de Werkgroep verkeer.

  Het project werd feestelijk op gang gefietst door in grote getale ’s morgens van de parking aan het rondpunt naar de school te fietsen via Nijverheidsstraat, Bosstraat, Steenstraat en Nieuwstraat, en dit onder vakkundige begeleiding van niet minder dan Lucien Van Impe! Aan het begin van de schoolstraat werd een kleine openingsceremonie gehouden om de schoolstraat officieel voor geopend te verklaren.

  Een mooi verslag van deze gebeurtenis kan u lezen op hln.be .