Werkgroep Verkeer

 • Sinds vorig schooljaar 2016-2017 hebben de basisschool en secundaire school Sint-Jozef een werkgroep Verkeer Op School (VOS) opgericht! Wij zijn een groep van leerkrachten, directie en ouders die hiervoor samenwerken.

  Wij ijveren voor een verhoogde veiligheid voor onze schoolgaande kinderen door zelf actief initiatieven te nemen in samenwerking met school, gemeentebestuur en politie. Natuurlijk proberen we ook ouders, grootouders, leerkrachten en leerlingen aan te moedigen hun
  verantwoordelijkheden te nemen.

  Onze werkgroep onderneemnt verschillende acties om het veilig en milieuvriendelijk naar school komen te stimuleren.

 • Dit zijn enkele actiepunten van onze VOS werkgroep:

 • Basisschool

  • Jaarlijkse Strapdag
  • Fietscontrole
  • Parkeeracties
  • Bekijken heropstart fiets/voetpool
  • Woensdag strapdag
 • Secundair

  • Jaarlijkse Strapdag
  • Verkeersweek VSV met workshops
  • Fietscontrole
  • Streven naar een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving is onze prioriteit !
 • Kinderen en jongeren zijn onze kwetsbaarste groep in het verkeer en daarom willen wij werken aan een veiligere schoolomgeving. Hiermee kunnen we ouders en kinderen sensibiliseren om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. We gaan het heropstarten van een fiets/voetpool evalueren aan de hand van het aantal geïnteresseerden.

  Het gebruik van de “Kiss & Ride” zone is ook een veilige en snelle manier om je kind naar school te brengen.

  Wij willen via deze activiteiten en inspanningen in de toekomst een label behalen waarmee het mogelijk wordt om subsidies te ontvangen om oa. verkeersmateriaal aan te kopen. Hiervoor gaan wij als werkgroep VOS en school hard samenwerken maar jullie als (groot)ouder zijn even belangrijk om onze missie en visie uit te werken!

  Wie graag meewerkt aan een veilige schoolomgeving en meer informatie wenst kan dit laten weten via het inschrijfstrookje bij begin van het schooljaar of men kan onze werkgroep steeds contacteren via verkeer@vbsmere.info

  Wij kijken alvast uit naar een verkeersveilig schooljaar!

  Het VOS-team.