schoolduifje oktober 2017

8 oktober 2017

In een steeds complexer wordende wereld is kinderen opvoeden een grote taak. Het pakket pedagogische items groeit in snel tempo. Verantwoord omgaan met nieuwe media, omgaan met diversiteit, gezonde voeding, verkeersveiligheid, verantwoord consumptiegedrag,… zijn er voorbeelden van.

De nood aan partners om die taak aan te pakken is van alle tijden maar was nooit groter dan vandaag. De belangrijkste spelers in dit team zijn de kinderen zelf, ze moeten gaandeweg verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken om hun levenspad uit te stippelen. Ouders dragen de immense verantwoordelijkheid om hun kinderen daarbij te helpen en te steunen, zonder eigen dromen over hun kind te laten primeren.

Zussen, broers, grootouders, leerkrachten, opvoeders, coaches in sportverenigingen, monitoren op speelpleinen en in jeugdbewegingen,… zijn door hun verscheidenheid, hun verschillende invalshoek,… belangrijke, veelzijdige teamspelers op de tweede lijn. De druk op jongeren is helaas dikwijls zo groot dat er soms nood is aan mensen met nog meer expertise.

Kinderen voeden zichzelf ook op in hun omgang, hun relaties met leeftijdsgenoten. Van peuter over puber tot adolescent leren ze met elkaar omgaan, delen, verdragen, zich uitdrukken, verantwoordelijkheid nemen, zorgen voor zichzelf en voor anderen,… Er valt zoveel te leren om volwassen te worden, om een gelukkig individu te worden.

Wederzijds respect en vertrouwen zijn binnen een opvoedingsgemeenschap nog belangrijker dan in om het even welk ander team. De teamleden moeten het kind centraal stellen, overleggen, elkaar ondersteunen en bevestigen, met de neuzen in dezelfde richting. Binnen onze school streven we hier naar en we geloven dat dat moet lukken.

Het directieteam.

Fullscreen Mode