schoolduifje oktober 2017

30 oktober 2017

Het ijzer smeden als het koud is!

Beste ouders
Beste grootouders
Beste schoolsympathisant

De herfst, een tijd van loslaten…

De natuur werkt een cyclus af, zodat een nieuwe kan beginnen.
De herfst is een periode van vertragen, van voorbereiden op de winter, van loslaten…

In onze school hebben we intussen een eerste cyclus van twee maanden afgewerkt. We vertragen in onze school echter niet maar gaan volop door met het realiseren van de vooropgestelde prioriteiten.

De Gouden Weken waar we werkten rond een fijne groepssfeer zijn achter de rug. Goede klas- en schoolafspraken werden in samenspraak met de leerlingen en leerkrachten gemaakt. Ondanks deze ‘Gouden’ inspanning ondervinden we dat leerlingen het steeds moeilijker krijgen om gemaakte afspraken en regels na te komen. Meestal gaat het om kleine incidenten, af en toe krijgen we jammer genoeg te maken met grensoverschrijdend gedrag. Om deze ongewenste situaties om te buigen naar positief gedrag, willen we met heel de schoolgemeenschap (leerlingen, ouders, schoolpersoneel, directie en schoolbestuur) werken aan een schooleigen gedragscode. Een schoolbrede aanpak biedt het meeste kans op succes, waarbij iedereen op en rond de school meewerkt aan het welbevinden van de kinderen. Het gaat dan onder andere over het scheppen van een sfeer van gastvrijheid, wederzijds respect en participatie. Werken aan een verbindend schoolklimaat en doeltreffend reageren op ongewenst gedrag zijn de inhoudelijke thema’s tijdens de pedagogische studiedag voor het leerkrachtenteam op woensdag 29 november as. In een latere fase zullen leerlingen en ouders betrokken en geïnformeerd worden bij de gelijkgerichte visie en aanpak van de schooleigen gedragscode. Het wordt een zeer uitdagend schoolproject waarbij we ‘het ijzer moeten smeden als het koud is’.

Op dinsdagavond 24 oktober ging de vormingsavond ‘Internet en privacy’ door op onze school. Gastpreker, Wouter Depoortere, zorgde voor een boeiende en heldere vorming met heel wat ps voor onze (groot)ouders en leerkrachten. Wie door omstandigheden niet aanwezig kon zijn tijdens deze vormingsavond verwijs ik heel graag door naar de website www.veiligonline.be. Op deze site vinden jullie enkele pagina’s met links voor ouders over veilig internet, voor kinderen naar sites met spelletjes, huiswerksites enzo… Een echte aanrader! Heel veel dank aan de werkgroep digitale school (ouderraad en leerkrachten) om deze infoavond i.s.m. de Gezinsbond Mere en Child Focus te organiseren.

De leerlingen van de lagere school kregen hun eerste perioderapport mee naar huis. Maak even tijd om de leer- en leefhoudingen met je kind te bespreken.

We kijken nu volop uit naar de komst van twee bijzondere mannen op onze school. Sint-Maarten en W.
Geniet van een welverdiende herfstvakantie, laat de ‘schoolse dingen’ eventjes los en maak jullie klaar voor een nieuwe periode. We zien jullie heel graag terug op maandag 6 november.

Herfstgroeten
Werner Rasschaert
Directeur

Fullscreen Mode