schoolduifje november 2017

30 november 2017

Beste ouders,

vooraleer we kunnen genieten van een welverdiende kerstvakantie wordt er naarstig verder gewerkt: nieuwjaarsbrieven worden aangeleerd en vol vlijt geschreven, verschillende proeven staan op het programma, de leer- en leefhoudingen van alle kinderen worden besproken tijdens klasbesprekingen,…

Op donderdag 21 december worden jullie uitgenodigd op het oudercontact voor de kleuters en de leerlingen van de lagere school. In een individueel gesprek bespreekt de kleuterleidster met u de ontwikkeling van uw kleuter. De klasleerkracht van de lagere school bespreekt de schoolvorderingen, de leef- en leerhouding van uw kind a.d.h.v. het rapport.
Je kan ook een gesprek aanvragen met de zorgleerkracht, de zorgcoördinator, de CLB-medewerker en/of het directieteam. Het oudercontact vindt plaats in de eetzaal van de secundaire school.  Via de klasleerkracht ontvangt u een uitnodiging tot inschrijving.
Bedankt voor jullie betrokkenheid en engagement tijdens dit oudergesprek!

Het schoolteam wil nu al aan ieder van jullie reeds een warm en vredevol kerstfeest wensen.
En voor 2018 durven we hopen op voorspoed en geluk!

Na een deugddoende kerstvakantie starten we op 8 januari 2018 met het tweede trimester.

Met vriendelijke groet

Het schoolteam

Fullscreen Mode