schoolduifje februari 2018

4 februari 2018

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er bijna op. ‘s Avonds merken we dat de dagen al een klein beetje langer worden en we kijken volop uit naar het lentezonnetje…

Op de activiteitenkalender ziet u dat we heel wat leerrijke en leuke activiteiten organiseren:

Op dinsdag 6 februari doen we alweer mee met ‘De Dikketruiendag’. Het thema van dit jaar is ‘Van grijs naar frisgroen’. Niet alleen de verwarming zetten we twee graden lager, we willen ook de komende weken en maanden meer investeren in ‘frisgroen’ op de speelplaats!

Op vrijdag 9 februari vieren we met heel de school carnaval. De kleuters op de hoofdschool houden een stoet in en rond het rusthuis Meredal. De kleuters van de wijkafdeling Bosstraat en de leerlingen van de lagere school organiseren een dolgek carnavalsfeest. Dus trek van thuis reeds je gekste pak aan!

Op maandag 26 februari organiseert de onderwijsraad – in samenwerking met gemeentebestuur, het Huis van het Kind en de Gezinsbond Erpe-Mere— een vormingsavond rond ‘Hoogsensitiviteit’. Een echte aanrader! Binnenkort wordt u per brief en/of GIMME uitgenodigd om in te schrijven. Iedereen welkom!

Verder in deze nieuwsbrief informeren wij u ook graag over voorbije activiteiten van de tweede kleuterklas, het derde en zesde leerjaar. We doen ook in dit schoolduifje nogmaals een oproep om jdig naar school te komen.

De sensibiliseringscampagne op woensdag 10 januari, georganiseerd door de werkgroep Veilig Op School, was geslaagd. Er werden die dag heel veel mensen beloond met een groene kaart voor het correct parkeergedrag in de wijde schoolomgeving. Jammer genoeg heeft de werkgroep ook een aantal rode kaarten uitgedeeld. In opvolging van deze verkeersveilige actie zal de politie zeer binnenkort gerichte, verbaliserende controles uitvoeren. Een gewaarschuwd persoon is er twee waard.

Klas 5A wordt beloond als best ‘strappende klas’. Proficiat aan de leerlingen van juf Karen. We blijven verder alle kinderen motiveren om ‘strappend’ naar de school te komen.

Noteer alvast het eetfestijn van zaterdag 10 maart en zondag 11 maart in uw agenda. Binnenkort krijgen de leerlingen een uitnodiging mee naar huis. Louise Willems uit klas 5C werd de ontwerpwinnaar van de affiche. Proficiat Louise, er wordt jou een gratis menu aangeboden!

 

Ik wil bij deze iedereen fijne carnavalsdagen toewensen. Alaaf….

Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet

Werner Rasschaert Directeur

Fullscreen Mode