schoolduifje juni 2018 - extra editie

23 juni 2018

Onze eindbestemming voor dit jaar is bijna bereikt: de grote vakantie. Vrijdagmiddag 29 juni is het zover…

 

Graag wensen we al onze leerlingen van klein tot groot een dikke proficiat voor hun inzet en vriendschap. Jullie hebben de komende
vakantie echt verdiend! Hopelijk wordt het voor jullie allen een deugddoende periode waarin je echt tot rust kunt komen en kunt genieten
van alles rondom je. We wensen het jullie van harte toe.

Als directieteam zijn we tevens fier op al onze medewerkers.
Dank je wel leerkrachten voor de grote collegialiteit en de goede samenwerking, jullie inspiratie, jullie motivatie, jullie mens- en
taakgerichtheid. Dank om met kleuters en leerlingen samen op weg te gaan; elke dag met volle moed en niet omdat het moet.

Onze erkentelijkheid en waardering gaat ook uit naar het administratief personeel, het onderhoudspersoneel, meester Patrick, de
opvangmoekes, leesouders en de vele vrijwilligers.
Jullie stonden steeds paraat voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders.

We nemen ook afscheid van onze zesdeklassers. Straks zeggen we elkaar vaarwel want volgend schooljaar sta je hier niet meer op de
speelplaats en deel je je vakantieverhalen met oude vrienden en nieuwe gezichten in een andere school. We hopen dat je alle fijne
momenten die je hier meemaakte mee in je rugzak stopt en dat ze je vleugels geven om hoog te vliegen om te worden wie je graag wil zijn.
Het ga jullie goed!

Zeer veel dank voor de steun van ons schoolbestuur en de belangeloze inzet van de ouderraad en de vriendenkring. Met een gevoel van
spijt maar ook van dankbaarheid, moeten we afscheid nemen van zeer gewaardeerde medewerkers van de ouderraad en vriendenkring.
Katleen Maesschalck, Carlos Schollaert, Cedrine Frérart, Veerle De Pril, Mark Langendries en Eefje Vonck. Dankjewel voor zoveel
engagement t.a.v. de school en de mooie vriendschappen.

Ook jullie, ouders, willen we bedanken. Jullie vertrouwen in ons en de school zorgt ervoor dat we verder blijven groeien, letterlijk en
figuurlijk. Waarschijnlijk gaat de vergelijking met jullie opvoeding binnen het gezin ook op: soms loopt het geweldig, andere dagen gaat alles
wat moeilijker, hebben we vele opvoedkundige vragen en zorgen… Weet dat we als school, als schoolteam ons best zullen blijven doen om
de kinderen met enthousiasme, inzet, geduld en liefde te begeleiden door het land van kennen en kunnen, van leven en beleven.

We blikken al even vooruit:
Tijdens de vakantie is de school open tijdens de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus. In deze nieuwsbrief willen we
al een eerste blik werpen op de schoolorganisatie en vakantiekalender voor volgend schooljaar. In de septembereditie komen we hier uitgebreid op terug.

Op vrijdag 31 augustus wordt ons nieuw peuterhuis in de Kloosterstraat 81 feestelijk geopend. Van harte welkom!
We verwachten al onze leerlingen terug op maandagmorgen 3 september 2018 om 8.25u voor een korte verwelkoming op de speelplaats
en onthaal in de klassen voor de start van een nieuw schooljaar.
Een hele fijne vakantie!
Geniet van de kleine dingen…

 
Werner Rasschaert, Directeur

Sofie Verhelst, Beleidsondersteuner, Team Kleuterschool

Ilse Stalpaert, Beleidsondersteuner Team lagere school

Fullscreen Mode