schoolduifje september 2018

4 september 2018

Beste leerlingen,
Beste ouders,
Nu we misschien één van de warmste zomervakanties ooit achter de rug hebben, staan we op de vooravond van een nieuw
schooljaar, een nieuwe klas, een nieuwe juf/meester én nieuwe vrienden.

Ik wens onze nieuwe leerlingen een fijn en leerrijk verblijf op onze school. De aanpassing zal wat tijd vragen maar we zullen
jullie hierbij helpen.
Ook onze allerkleinste instappers heet ik van harte welkom in ons prachtig nieuw peuterhuis in de Kloosterstraat nr. 81.
De voorbije maanden werd er héél hard gewerkt en het resultaat van al het noeste werk mag gezien worden.

Met het jaarthema ‘Stap je mee?’ willen we samen met de kinderen werken aan hun socio-emotionele ontwikkeling en
ontwikkeling van hun innerlijk kompas. Recht en goed in je schoenen staan (in je vel zitten) is zo belangrijk om kinderen en
jongeren te coachen op hun eigen groei- en leerpad.
We stappen in september/oktober met het deelthema ‘Schoen-maatjes’ het nieuwe schooljaar in. Vriendschap en
verbondenheid staan daar centraal. We zetten opnieuw in op de ‘Gouden Weken’. Tijdens deze periode leggen we de nadruk
op een goede groepssfeer en groepsvorming.
Willen jullie de schoenen van ons jaarthema mee inlopen? Die van ons staan alvast klaar.

Zorgzaam omgaan met leerlingen blijft de prioritaire opdracht van iedereen op onze school. We zullen de zorgwerking en het
zorgbeleid binnen onze school verder optimaliseren en uitbouwen. Vanaf 1 september 2018 moet elke school een beleid
uitwerken rond leerlingenbegeleiding. De pijlers van het beleid zijn onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en
sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

In deze digitale nieuwsbrief willen wij u ook graag informeren over o.a. de komende activiteiten, info nieuwe
organisatiestructuur, personeelsformatie, …..
Op maandag 3 september krijgt uw kind een bundeltje met papieren intekenstrookjes mee naar huis. Mag ik vragen om deze
ingevuld terug mee te geven op dinsdag 4 september?
De schoolbrochure werd grondig aangepast aan de nieuwe regelgeving. Aan de gezinsoudste leerling zal een exemplaar
meegegeven worden naar huis. Mag ik hier ook vragen de brief voor kennisname en akkoord te willen invullen en mee te
geven aan uw kind?
Alvast veel dank.

Ik kijk alvast uit naar maandagmorgen 8u25.
Alle kinderen verzamelen aan het podium op de benedenspeelplaats. We stellen het leerkrachtenteam voor en na het
overlopen van de klaslijsten wordt iedereen verwacht in zijn of haar klas. Ouders zijn eveneens welkom in de klas voor een
kort ontmoetingsmoment.

Tot slot wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie stellen in het opvoedingsproject, het personeel en de
schoolorganisatie. Als directie- en leerkrachtenteam hopen we op een even goede samenwerking zoals het voorbije
schooljaar. Weet dat we als school elke dag opnieuw ons ten volle zullen inzetten om jullie kinderen met enthousiasme, inzet,
geduld en liefde te begeleiden door het land van kennen en kunnen, van leven en beleven.

We gaan samen op tocht, samen op weg. ‘Iedereen mee’ is de boodschap.
Laten we er samen een boeiende en leerrijke tocht van maken…

‘Stappen jullie mee?’


Werner Rasschaert
Directeur

 

Fullscreen Mode