schoolduifje december 2018

5 december 2018

We sluiten het jaar 2018 bijna af… Als ik bedenk wat we in het voorbije kalenderjaar allemaal hebben gerealiseerd met al onze schoolparticipanten (leerlingen, leerkrachten, schoolpersoneel, schoolbestuur, ouders, vrijwilligers,…) dan is dat om heel trots op te zijn.

Naast de vele boeiende en leerrijke ervaringskansen voor de leerlingen, de aankoop van tablets en chromebooks, de verdere modernisering en digitalisering van het ICT-schoolnetwerk, het nemen van de eerste stappen naar een aangename, uitdagende speelplaatswerking, het realiseren van de afvaleilanden op de speelplaats door het leerlingenparlement,… hebben we ook niet stilgezeten op infrastructureel vlak. Met de aankoop van het nieuwe peuterhuis in de Kloosterstraat 81 zorgden we ervoor dat de jongste kleuters (instappers) kunnen wennen aan de kleuterschool en dit in een huiselijke, warme, moderne setting. De omgevingswerken daar zijn bijna afgerond. De nieuwe peuterspeelplaats met overkapping is een feit en het sport-kunstgrasveld achter het peuterhuis zal binnenkort gebruikt kunnen worden door alle leerlingen van de basisschool voor allerlei sport– en spelactiviteiten.

De kleuterschool in de wijkafdeling Bosstraat werd in ons bouwverhaal niet vergeten. Nog voor de lente van dit schooljaar zal in een eerste fase de bestaande houten chalet gerenoveerd worden tot een polyvalente eet- en recreatieruimte. In een tweede fase zal de aanpalende oude overdekte ruimte hernieuwd worden.
Het gemeentebestuur Erpe-Mere zijn we ontzettend dankbaar voor de realisatie van een fiets- en wandelpad tussen de Spoorwegstraat en de achterzijde van de kleuterschool met doorgang naar de Bosstraat. Deze verkeersvriendelijke ontsluiting zal ervoor zorgen dat kleuters en hun (groot)ouders op een veilige manier de school kunnen bereiken.

Vooraleer we kunnen genieten van een welverdiende kerstvakantie wordt er naarstig verder gewerkt. Volgende week, vrijdag 7 december, organiseert de school in samenwerking met de ouderraad en vriendenkring een gezellige kerstmarkt. Je kan er creatieve handgemaakte kerstgeschenkjes kopen en je kan er proeven van
overheerlijke, ambachtelijke lekkernijen. Iedereen van harte welkom tussen 15.30u en 19u.

Op donderdag 20 december worden jullie uitgenodigd op het oudercontact voor de kleuters en de leerlingen van de lagere school. In een individueel gesprek bespreekt de kleuterleidster met u de ontwikkeling van uw kleuter. De klasleerkracht van de lagere school bespreekt de schoolvorderingen, de leef- en leerhouding van uw kind a.d.h.v. het leer- en leefrapport.
Je kan ook een gesprek aanvragen met de zorgleerkrachten, de zorgcoördinator, de CLB-medewerker en/of het directieteam. Het oudercontact vindt plaats in de eetzaal van de secundaire school.
Via de klasleerkracht ontvangt u een uitnodiging tot inschrijving.
Bedankt voor jullie betrokkenheid en engagement tijdens dit oudergesprek!

Ik hoop dat wij in 2019 in verbondenheid verder mogen bouwen op de stappen die tot nu toe gezet zijn.

Hartelijke groeten
Werner Rasschaert—directeur

Fullscreen Mode