schoolduifje maart 2019

10 maart 2019

‘t Is weer carnaval… Ondertussen zijn we alweer twee maanden verder in het nieuwe jaar. Het lentezonnetje was de voorbije dagen onze ‘trouwe gast’ op school en ik merk dat het lenteweer zichtbaar kinderen en volwassenen gelukkig maakt. Of zou het weekje krokusvakantie in het vooruitzicht er iets mee te maken hebben … 🙂 Ik hoop ook dat ziekte onze school wat minder zal teisteren.

Op de activiteitenkalender staan heel wat leerrijke activiteiten op het programma:

  • Verschillende klassen gaan naar de bibliotheek in het kader van de jeugdboekenmaand. Het thema dit jaar is ‘Vriendschap’.
  • Op maandag 18 maart organiseert de onderwijsraad – in samenwerking met het gemeentebestuur, de Christelijke Mutualiteit en de Gezinsbond Erpe-Mere – een vormingsavond over ‘Faalangst bij kinderen’. Zie info verder in deze nieuwsbrief.
  • Op dinsdag 27 en woensdag 28 maart kunnen alle kleuters en leerlingen van de lagere school genieten van de operavoorstelling ‘Hans en Grietje’ op school. De kinderopera ‘Hans en Grietje’ is een productie van Opera Caramba! (opera voor jonge oortjes) i.s.m. Tineke Van Ingelgem. Tineke is sopraan en bouwt haar operacarrière uit in België, Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Spanje. Zingend zorgt ze voor haar twee kindjes (Olivia uit 4A en Felix uit 2KSa) en wil ze de jeugd graag haar passie voor zang en klassieke muziek overbrengen.
  • Op zaterdag 30 maart opent de school zijn deuren van 10u tot 12u. Iedereen is welkom op de opendeurdag!
  • Op donderdag 4 april organiseert de school een individueel oudercontact voor kleuters (niet voor de derde kleuterklas) en voor de leerlingen van de lagere school (niet voor het zesde leerjaar) op vraag van de leerkracht(en) of op vraag van de ouder(s). Info en inschrijvingsbrief volgt later na de krokusvakantie.

Het proefproject “schoolstraat” start op maandag 18 maart. In samenwerking met de secundaire afdeling en het gemeentebestuur willen we met dit initiatief onze schoolomgeving veilig en aangenaam maken voor onze fietsende en wandelende leerlingen en hun begeleiders. Jullie ontvingen reeds een folder met alle info. Onder leiding van onze Meerse wielerheld Lucien Van Impe fietsen op maandag 18 maart de schoolstraat feestelijk in. Meer praktische info vinden jullie verder in deze nieuwsbrief. We zijn nog op zoek naar helpende handen die zich minstens 1 keer in een schoolweek een half uur kunnen vrij maken (tijdens de uren van de schoolstraat) om de testfasen van de schoolstraat te begeleiden. Indien je interesse hebt, gelieve contact op te nemen met de directie.
Een team van onderzoekers (Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek= expert in milieu onderzoek, Provinciaal Instituut voor Hygiëne= expert in gezondheidsonderzoek en Gezond Leven= preventie en gedragsverandering), voert tijdens het proefproject een interventiestudie uit naar het effect van de schoolstraat in opdracht van de Vlaamse overheid.
Meer dan 100 kinderen schreven zich in voor het gezondheidsonderzoek. In en rond de school zijn meettoestellen geplaatst voor het meten van geluid, luchtkwaliteit en verkeer.
Aan alle ouders en het schoolpersoneel werd via GIMME een vragenlijst gepost. De vragenlijst peilt naar de ervaringen in het verkeer onderweg van thuis naar school (en terug) en in de straat van de school. Zeker invullen!
Bedankt voor jullie engagement!

Ik wil iedereen fijne carnavalsdagen toewensen.
Hartelijke groeten.

Werner Rasschaert
Directeur

Fullscreen Mode