schoolduifje december 2019

2 december 2019

Verlangend naar iets uitkijken is mooi. Dan leeft iets in je gedachten wat nog komen moet en dat is boeiender dan wat er al is, zo schreef Toon Hermans. Advent geeft vier weken tijd om regelmatig stil te vallen en hoopvol uit te kijken…

December, een nieuwe maand is weer van start gegaan. Met dit laatste schoolduifje van het jaar brengen we je op de hoogte van de nieuwe schoolactiviteiten en blikken we terug, met leuke verslagjes, op november.

We werken ijverig verder: nieuwjaarsbrieven worden aangeleerd en mooi geschreven, verschillende proeven staan op het programma, de ontwikkeling (leer- en leefhouding) van alle kinderen wordt in kaart gebracht tijdens de klasbesprekingen,…

Op donderdag 19 december nodigen we je uit op het oudercontact om de schoolse leer- en leefprestaties te bespreken. Je kan ook een gesprek aanvragen met de zorgleerkracht(en), zorgcoördinator(en), CLB-medewerker en/of het directieteam. Via de klasleerkracht ontvang je een uitnodiging tot inschrijving. Het oudercontact vindt plaats in de grote refter van het secundair Bedankt voor jullie betrokkenheid en engagement.

We wensen je nu al, tijdens de komende kerstvakantie, een tijd van rust, inkeer en bezinning om met nieuwe moed en energie het nieuwe jaar aan te vatten.

Werner Rasschaert, Directeur & Ann Vidts, Beleidsondersteuner

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.