schoolduifje maart 2020

2 maart 2020

Februari is voorbij gevlogen. We trotseerden verschillende stormen en kijken nu uit naar de lentezon. Langere dagen en meer licht, daar knapt een mens van op.

De wereld is in de ban van het coronavirus. Vlaamse scholen gaan maandag 2 maart open, zo berichtte het Departement Onderwijs donderdagavond 27 februari. Dat is beslist op een overleg met vertegenwoordigers van onder andere het Departement Onderwijs, het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO).

De basisregel blijft: zolang iemand geen symptomen heeft (zelfs al bezocht die persoon een risicogebied), dan mag die persoon gaan werken of naar school blijven gaan. Als iemand symptomen vertoont, dan moet hij thuis blijven en de huisarts contacteren.

Voor leerlingen betekent dat concreet (uit de nieuwsbrief van Agentschap Zorg en Gezondheid):
• Kinderen zonder ziektesymptomen kunnen gewoon terugkeren naar school en kunnen hun gewone activiteiten doen zolang ze geen symptomen hebben.
• Kinderen die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, moeten waakzaam zijn voor symptomen. Hebben ze symptomen, dan gaan ze niet naar school. Krijgen ze symptomen op school, dan moeten ze meteen de klas verlaten en opgehaald worden door de ouders. De ouders contacteren de huisarts voor verdere opvolging en behandeling.

Op dit moment is er geen reden tot paniek. De school volgt de richtlijnen van de departementen Onderwijs en vorming en Buitenlandse Zaken en het CLB op en zal jullie informeren over de meest actuele stand van zaken.

 

Tijdens de maand maart kijken we uit naar heel wat activiteiten op onze school:

• Verschillende klassen gaan naar de bibliotheek en/of werken in de klas rond de jeugdboekenmaand. Het thema dit jaar is ‘Kunst’. Tijdens deze jeugdboekenmaand hebben we het over hoe kunst je fantasie en verbeelding triggert. Over waarnemen, in de zin van kijken, maar ook in de zin van luisteren en voelen. Over kunst als middel om iets uit te drukken, of dat nu jezelf, een idee, gedachte, een gevoel, een sfeer of nog iets anders is. Kunst gaat over meer dan alleen maar mooie dingen. Het zet iets in beweging. Het trekt je verbeelding op gang. Het roept een gevoel op. Het zet je aan het denken.

• Op maandagavond 9 maart organiseert de onderwijsraad – in samenwerking met het gemeentebestuur en de Gezinsbond Erpe-Mere – een vormingsavond over ‘Opvoeden is koesteren en kaderen’. Deze activiteit is gratis.
Reserveer je zitje via webshop.erpe-mere.be (EMotica, Oudenaardsesteenweg 456, 9420 Erpe-Mere).

• Op woensdag 11 maart hebben de leerlingen een half dagje vrijaf. De leerkrachten hebben een pedagogische studiedag met als thema ‘Gelijke (onderwijs)kansen voor alle kinderen’.

• Op zaterdag 21 maart en zondag 22 maart nodigen de ouderraad, de vriendenkring, de directie en het schoolpersoneel jou, jouw familie en vrienden zeer graag uit op ons 22ste eetfestijn. Je kan inschrijven via de inschrijvingskaart die jouw kind meekreeg naar huis. Je kan ook online super eenvoudig inschrijven via http://eetfestijn.vbsstjozefmere.be/. Van harte welkom en veel dank om de school op deze manier te steunen!

• Op zaterdag 28 maart opent de school zijn deuren van 10u tot 12u. Iedereen is welkom op de opendeurdag!

• Op dinsdagavond 31 maart organiseert de ouderraad, directies basisschool en secundaire school in samenwerking met CGG ZOV (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen) de infoavond ‘GAME OVER!’ Tijdens deze interactieve infoavond wordt gefocust op ouderschap en gamen en worden opvoedingsvragen besproken aan de hand van filmpjes en concrete voorbeelden. Deze vormingsavond is bijna volzet. Wie de laatste plaatsjes wil bemachtigen kan nog snel online inschrijven via https://forms.gle/bqgwLGeFHacRvCa18 .

• Op donderdag 2 april organiseert de school een individueel oudercontact voor kleuters (niet voor de derde kleuterklas) en voor de leerlingen van de lagere school (niet voor het zesde leerjaar) op vraag van de leerkracht(en) of op vraag van de ouder(s). Info en inschrijvingsbrief volgt later.

Hartelijke groeten

Werner Rasschaert, Directeur & Ann Vidts, Beleidsondersteuner

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.