Update 'school en corona' - 'Eetfestijn van 21/3 en 22/3 afgelast - Opendeur van 28/3 uitgesteld'

11 maart 2020

Beste ouders en grootouders,

Beste collega’s,

Beste lezers,

We delen langs deze weg met jullie de nieuwe richtlijnen naar aanleiding van het Corona-virus en wat deze dan betekenen voor onze school.

Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?  

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken (de richtlijn geldt momenteel tot 31 maart) zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken.

Op advies van de overheid en na overleg met het schoolbestuur, de burgemeester, de ouderraad & vriendenkring (werkgroep eetfestijn) hebben we beslist:

  • Om het eetfestijn van zaterdag 21 maart en zondag 22 maart NIET te laten doorgaan. Alle inschrijvers zullen eerstdaags hun geld terugkrijgen.
  • Om de opendeur van zaterdagvoormiddag 28 maart uit te stellen naar een latere datum.

De collega’s van de secundaire afdeling geven alvast mee dat de VIP-avond van vrijdag 13 maart voor de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs NIET doorgaat.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:

  • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
  • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:

  • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
  • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders.

Meer informatie? 

 

Met vriendelijke groeten

Werner Rasschaert

Directeur