Update ‘school en corona'

23 maart 2020

Beste leerlingen,
Beste ouders,

Op onze school was het de voorbije dagen heel vreemd. Slechts een tiental leerlingen waren er gemiddeld aanwezig in de ‘schoolopvang’. Als je weet dat we met 606 leerlingen zijn, dan is het bijzonder om op een ‘lege school’ te vertoeven.

De lessen werden vorige week geschorst en er werd opvang georganiseerd. Scholen open houden voor opvang is op advies van wetenschappers en virologen van vitaal belang, omdat die opvang garandeert dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen.

Met het leerkrachtenteam en ondersteunend personeel werden de nodige afspraken gemaakt en een permanentierooster tot de paasvakantie werd opgesteld. Elke dag zullen een aantal personeelsleden op school aanwezig zijn om de aanwezige leerlingen op te vangen en om het onthaal te garanderen.

We zetten nu ons burgerzin in voor de maatschappij en ieders gezondheid. Deze inspanningen en solidariteit van het hele onderwijsveld worden dan ook enorm gewaardeerd.

Leerkrachten zullen met jullie in verbinding blijven via verschillende kanalen. Ze zorgen er voor dat onze leerlingen in het ritme (onderhoudsmodus) blijven door de aangeleerde leerstof te onderhouden. Voor elke leeftijdsgroep is dit anders. Ze doen dit op een gecoördineerde manier zodat de taakbelasting haalbaar en realistisch blijft voor alle leerlingen en voor alle ouders.

We zijn ook waakzaam voor onze kansarme kinderen en gezinnen. Niet iedereen heeft de nodige computer hardware of beschikt niet altijd over internet. Wie hierover signalen opvangt, neem dan zeker contact op met de school. We kunnen hier zeker bij helpen! We blijven de zorg opnemen voor iedereen!

Blijf ook voldoende bewegen, sporten en spelen! De lentezon nodigt jullie hiervoor uit.

Ook al ben ik de komende weken niet altijd beschikbaar, ik blijf steeds bereikbaar via de schoolmail (vbsmere@yahoo.com) of via het nummer van de school (053 83 75 33).

Heel veel moed en kracht gewenst!

Hartelijke groeten
Werner Rasschaert
Directeur