Update 'school en corona'

28 maart 2020

Hallo kinderen,
Lieve ouders en grootouders,

Hopelijk zijn jullie allen in goede gezondheid en hebben jullie ondanks deze moeilijke periode genoten van de eerste lentezon. Het is heel stilletjes op school en alles is anders: lege klaslokalen, te grote speelplaatsen, de schoolbel zwijgt,…. We missen onze lieve vrienden heel erg!

De Nationale Veiligheidsraad heeft gisterenavond de huidige coronamaatregelen voorlopig verlengd tot en met zondag 19 april. Dat is tot het einde van de paasvakantie. Daarna kunnen ze nog met 2 weken verlengd worden, tot en met 3 mei. Over het opschorten van de lessen na de paasvakantie is dus op dit moment nog niets zeker.

Onze school zal ook volgende week open blijven om voor opvang in te staan voor ouders met precaire beroepen in de medische, veiligheids-, distributie- en voedingssector. Hiervoor kan je, sinds gisteren, online inschrijven via de link https://forms.gle/j6kMDbxX8vsGVouz6. Onze leerkrachten staan in beurtrol klaar om de kinderen op te vangen en een kwaliteitsvol aanbod te doen.

De lessen werden tot op heden vervangen door een herhalingsaanbod dat werd meegegeven op vrijdag 13 maart en aangevuld met opdrachten via mail of het onlineaanbod van de uitgeverijen van de onderwijsmethodes waarmee wij werken.

De komende paasvakantie beschouwen we als echte vakantietijd voor groot en klein, voor ouders, leerkrachten en kinderen. De voorbije periode hakte er immers stevig op in.

Organisatie opvang tijdens de paasvakantie

In overleg met alle scholen van Erpe-Mere en het gemeentebestuur werd volgende regeling uitgewerkt:

  • Alle scholen zullen opvang aanbieden tijdens de paasvakantie van 8u tot 16u. De opvang blijft plaatsvinden op de hoofdschool (Peuterhuis Anna en de wijkafdeling Bosstraat blijven gesloten).
  • Kinderen van ouders die voor- of naschoolse opvang nodig hebben kunnen gebruik maken van Pimboli (uren Pimboli van 7u tot 19u). Zeer belangrijk is dat ouders de opvang op voorhand moeten reserveren.
  • In de communicatie die Pimboli zal doen in functie van de paasvakantie annuleert Pimboli de huidige reservaties en zullen ouders (volgens de vastgelegde criteria) een nieuwe reservatie moeten doen en dit ten laatste tegen maandag 30/03 om 10u.

Ouders hebben de keuze of ze gebruik maken van de schoolopvang of van de opvang georganiseerd door Pimboli evenwel vermeld dat Pimboli voor de financiële bijdragen op dit moment werkt volgens het eigen tarifiëringsysteem en de scholen met de gekende opvangtarieven voor scholen.

Ouders die in de paasvakantie hun kinderen wensen op te vangen op onze school van 8u tot 16u melden dit vooraf online via de volgende link https://tinyurl.com/ttvfbkn.

Wijzigingen worden uiterlijk de dag ervoor voor 20u via de schoolmail doorgegeven via vbsmere@yahoo.com.

Waar nodig kunnen individuele noden besproken worden met de directeur via het schoolnummer 053 83 75 33.

Ik maak graag onze hartelijke groeten over aan allen: ouders, grootouders en vooral onze kinderen.

Heel veel moed en kracht gewenst!

Directie en schoolpersoneel