Update 'school en corona'

26 april 2020

Beste kinderen,
Lieve ouders en grootouders,

We hebben nu 1 week ‘preteaching’ achter de rug. Ongelooflijk sterk hoe onze leerkrachten, leerlingen en ouders daar zo ‘relatief’ snel ‘hun draai’ in hebben gevonden. Deze fase met aanbod van nieuwe leerstof via afstandsonderwijs blijft van kracht.

Het Vlaamse onderwijsveld diende eerder deze week een voorstel in voor een gecontroleerde en gefaseerde heropening van de scholen vanaf 15 mei, mits de heropstart in andere sectoren goed verloopt. De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de minister-presidenten, maakt dat scenario mogelijk en heeft gisteren beslist dat de lessen op school kunnen herstarten vanaf maandag 18 mei. Vanaf vrijdag 15 mei kunnen scholen de deuren openen voor een pilootfase.

We informeren jullie verder in de loop van volgende week, na overleg met het schoolbestuur en interne preventiedienst, hoe wij de heropstart zullen organiseren. We voorzien de nodige tijd voor de opmaak van een risicoanalyse en het uitvoeren van de preventiemaatregelen. De veiligheid van alle leerlingen en schoolpersoneel is een absolute basisvoorwaarde bij de heropstart van onze school!

We blijven voorzien in opvang van leerlingen op de school en in voor- en naschoolse opvang. In die opvang krijgen de leerlingen nieuwe leerstof aangeboden via ‘preteaching’, net zoals hun klasgenoten die thuis zijn. Hiervoor kan je voor volgende week (week van maandag 27 april t.e.m. donderdag 30 april), online inschrijven via de link https://forms.gle/R2eaTg5mTCTf7rsPA.

Veel moed en verzorg jullie goed!
Fijn weekend.

Hartelijke groeten.
Directie en schoolpersoneel