Update 'school en corona'

18 mei 2020

Beste ouders,

Vandaag starten een aantal scholen opnieuw op. Bij ons gebeurt dit volgende week. Op dinsdag 19 mei verwelkomen we onze zesde leerjaren. In de week na het verlengde weekend start het eerste leerjaar.
We blijven ook verder inzetten op preteaching en dit verloopt vlot.

De noodopvang hebben we tot op vandaag onder controle. Opnieuw willen we al onze leerkrachten bedanken voor hun inzet bij de ondersteuning in de noodopvang en dit te combineren met afstandsonderwijs. Ook jullie, ouders, willen we bedanken om dit alles mee te ondersteunen en op te volgen.

Binnenkort wordt de puzzel nog complexer: les op school voor zesde en eerste leerjaar, noodopvang voor kleuters en lagere school, preteaching én de kinderen in de opvang ondersteunen met deze vorm van afstandsonderwijs.

Het ‘én-én-verhaal’ maakt het voor onze grote school, met bijna 620 kinderen, een bijna niet te realiseren verhaal. Vooral omdat ook dit alles binnen heel strikte maatregelen en richtlijnen moet gebeuren.

Nu de economie in fasen heropstart en telewerk niet meer in alle bedrijven de norm is, verwachten we meer kinderen in de noodopvang. De opvangcapaciteit zal beperkt zijn wegens de puzzel van personeel en ruimtes.
We beslisten reeds om vanaf maandag 18 mei onze wijkafdeling Bosstraat te openen om onze opvang voor de kleuters daar in te richten.
In de hoofdschool blijft de opvang verder lopen voor de kinderen van de lagere school.

We willen in kaart brengen hoeveel mensen opvang nodig zouden hebben in de weken na het Hemelvaartsweekend. Mogen we jullie vragen om via onderstaande link de bevraging noodopvang in te vullen, ten laatste tegen maandagmiddag 18 mei?

Bevraging noodopvang: https://forms.gle/etJ5Fq4gjhFfWzya6

Opgelet! Dit is geen inschrijving voor de opvang tijdens de week van 25 mei t.e.m. 29 mei! Dit wordt wekelijks bevraagd, en hiervoor gebruik je de tweede link hieronder.

Inschrijving noodopvang week van 25 mei t.e.m. 29 mei: https://tinyurl.com/ycgtewbe

Twijfel je of je kind naar de opvang kan, neem dan telefonisch contact op met de directie op het nummer 053/83 75 33 of via het volgend mailadres vbsmere@yahoo.com.
Ook voor andere vragen en/of zorgen is het directieteam steeds bereikbaar.

Indien uit de bevraging blijkt dat de opvangcapaciteit overschreden wordt, zowel in de hoofdschool als de wijkafdeling Bosstraat, zullen we een beroep moeten doen op de gemeente voor een opvangalternatief.
Tenzij dat de overheid beslist om de veiligheidsmaatregelen te versoepelen. Dit zou ons de kans geven om meerdere klassen op school les te laten volgen.

We houden jullie op de hoogte!

Fijn weekend!

Hartelijke groeten

Werner Rasschaert, Directeur & Ann Vidts, Beleidsondersteuner & Lut Vermeir, Zorgcoördinator