schoolduifje september 2020

3 september 2020

De zomervakantie loopt op zijn einde. Hopelijk genoot je van een deugddoende, veilige vakantie en verkeren jullie allemaal in een goede gezondheid.

Aan al onze kinderen, en in het bijzonder de nieuwe leerlingen, van harte welkom!
We wensen jullie een fijn schooljaar toe. Een schooljaar waarin we samen leren, samen werken, samen leven vol respect voor elkaar en samen elkaar gelukkig maken.
Deze groeikansen staan centraal in ons jaarthema ‘#SAMEN1’. Met zijn allen maken we er fijne dagen van. Het leerkrachtenteam, het directieteam, het personeel van de school en alle medewerkers zullen hierbij helpen.

De start van het schooljaar op dinsdag 1 september zal anders verlopen dan anders.
Er mag geen groots onthaalmoment plaatsvinden op onze speelplaats. Daarom organiseren we een openklasdag op vrijdag 28 Augustus tussen 16u en 18u. Hiervoor kon je reeds inschrijven. Tijdens dit kort ontmoetingsmoment kunnen de leerlingen een eerste keer kennismaken met de nieuwe juf of meester en met de klasomgeving.

We zijn allemaal superblij dat we alle dagen naar school mogen met inachtneming van verschillende veiligheidsvoorschriften. Er is een overzichtelijk plan met maatregelen per pandemieniveau. Centraal uitgangspunt is om in elk mogelijk scenario het recht van leren maximaal te garanderen, zonder daarbij de veiligheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen uit het oog te verliezen.

Het plan bestaat uit 4 mogelijke pandemieniveaus:

  • nul risico (niveau groen)
  • laag risico (niveau geel)
  • matig risico (niveau oranje)
  • hoog risico (niveau rood)

We starten het schooljaar in niveau geel. In samenwerking met de ouderraad ontwikkelde de school een schooleigen corona-FAQ-pagina. Op deze pagina lees je belangrijke schoolspecifieke maatregelen en afspraken voor de 4 pandemieniveaus. De pagina en de schoolspecifieke maatregelen en afspraken worden regelmatig geüpdatet.

We zijn ons ervan bewust dat het verloop van dit schooljaar niet gemakkelijk zal zijn en heel wat van jullie zal vragen. Heb je vragen, suggesties en bezorgdheden, geef ze ons zeker door! Ze helpen ons om de schoolwerking verder te verfijnen.

Op pedagogisch en didactisch vlak werken we verder aan het implementatietraject van het nieuwe leerplan ZILL (Zin in leren, Zin in leven). Dit schooljaar leggen we de focus op het verkennen en verdiepen van de ontwikkelvelden ‘Muzische ontwikkeling’ en ‘Taalontwikkeling’.

Het zorgbeleid optimaliseren we verder vanuit de visie van het nieuw zorgvademecum. We blijven verder werken aan een doelgericht en kwaliteitsvol zorgbreed en kansenrijk onderwijs. We leggen dit schooljaar de nadruk op een verbindend schoolklimaat. Het schoolteam zal kennismaken met bestaande kaders van verbindend schoolklimaat, herstelgericht werken, nieuwe autoriteit, burgerschap en jezelf veilig en verbonden voelen op school. Dit is het klimaat dat we willen uitbouwen op onze school waarin leerlingen, leerkrachten en het schoolpersoneel het beste van zichzelf kunnen geven.

In deze digitale nieuwsbrief willen we je graag informeren over o.a. de komende activiteiten, info bijdrageregeling, schoolfotografie, personeelsformatie,…

De leerlingen krijgen een bundeltje intekenstrookjes mee naar huis. Wil deze strookjes ingevuld terug meegeven ten laatste op woensdag 2 september?

De schoolbrochure werd aangepast aan de nieuwe regelgeving. Je kan de nieuwe schoolbrochure steeds raadplegen via de schoolwebsite. Verder in deze nieuwsbrief vind je een kort overzicht met de belangrijkste wijzigingen.

We zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat je in onze school stelt. Alle schoolpartners, het schoolbestuur Priester Daens College, het directieteam, het lerarenteam, alle schoolmedewerkers, de ouderraad en de schoolraad zullen zich ten volle inzetten voor het onderwijs en de opvoeding, zodat je kind evenwichtig en harmonisch kan ontwikkelen. Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

Voor iedereen een succesvol schooljaar gewenst…!

Hartelijke groeten

Werner Rasschaert, Directeur & Ann Vidts, Beleidsondersteuner

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.