Update school en corona

11 september 2020

“Als een kind ziek is, wanneer denk ik aan corona?”

Het corona-virus is niet meer weg te denken uit ons leven. Op een half jaar tijd is ons leven drastisch veranderd, met afstand houden, extra handhygiëne, bubbels, mondmaskers en dergelijke.

Ondertussen mogen we terug naar school, soms met moeilijke regels en een beetje schrik. Want iedereen voelt zich wel eens niet lekker, heeft wel eens een hoest of een snotneus, maar hoe weet je nu of het gaat om een gewone verkoudheid of toch het corona-virus? Zeker nu de herfst en winter voor de deur staan, willen we een aantal tips aanreiken om het verschil te kunnen maken.
Corona heeft bij kinderen bijna altijd een mild verloop, waardoor het onderscheid met een gewone verkoudheid vaak moeilijk te maken is. Kinderen geven het virus wel aan elkaar door, maar minder snel aan volwassenen.

Wanneer is ziek zijn verdacht voor het corona-virus?

  • Het kind heeft koorts. Er wordt gesproken van koorts vanaf 38°C. Indien de oorzaak van de koorts gekend is (bijvoorbeeld na een vaccinatie), hoeft het kind niet thuis te blijven/naar huis te gaan.
  • Het kind hoest en/of het kind heeft moeite met ademhalen. Met gekende klachten (bijvoorbeeld bij een kind met astma of een andere chronische aandoening) hoeft geen rekening gehouden te worden, tenzij de klachten plots verergeren.
  • Het kind heeft een verkoudheid EN daarnaast nog andere klachten. Met een verkoudheid bedoelen we een verstopte neus of loopneus (kleur van het snot maakt niet uit) met eventueel niezen of een kuchje. Met andere klachten bedoelen we spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of verminderde eetlust.
  • Het kind geeft aan dat het minder goed kan ruiken of proeven. Dit symptoom wordt niet gebruikt bij kleuters, omdat zij dit nog onvoldoende kunnen aangeven.

Wanneer een kind een of meerdere van bovenstaande symptomen heeft, is het belangrijk dat het kind thuis blijft van school en dat contact opgenomen wordt met de huisarts. Wanneer een kind deze symptomen krijgt op school, zal steeds door de school gevraagd worden om het kind te komen ophalen. Kinderen met deze symptomen blijven beter niet op school.

Wanneer mogen kinderen wel op school blijven?

  • Het kind heeft enkel gewone verkoudheidsklachten. Hiermee bedoelen we snot in of uit de neus (verstopte neus, loopneus). De kleur van het snot speelt hierbij geen rol. Niezen kan bij een gewone verkoudheid horen. Bij een verkoudheid lopen er vaak slijmen uit de neus naar de keel. Dit kan voor een kuchje zorgen door irritatie van de keel. Dit past nog steeds binnen het beeld van een gewone verkoudheid.
  • Het kind heeft neusloop of niest door allergie.
  • Het kind heeft andere klachten zonder de hierboven genoemde symptomen. Keelpijn, hoofdpijn, buikpijn, diarree,… zonder koorts, hoesten of verkoudheidsklachten wijst niet op een besmetting met corona-virus.

Uiteraard kan het zijn dat een kind zich zo ziek voelt dat het toch beter thuis blijft of wordt afgehaald op school. Het is belangrijk dat een kind dat zich niet goed voelt naar de huisarts gaat. Een huisartsbezoek betekent niet noodzakelijk een test of (lange tijd) niet naar school mogen gaan. Het is de huisarts die hierover beslist. Zeker bij jonge kinderen is dit vaak niet nodig. Wel kan het belangrijk zijn om een behandeling te starten. Er zijn immers nog veel andere ziekten naast corona.

We hopen met deze informatie wat meer duidelijkheid gebracht te hebben.

Hartelijke groeten

Werner Rasschaert, Directeur & Ann Vidts, Beleidsondersteuner & De CLB-arts, Vrij CLB Aalst