schoolduifje oktober 2020

30 september 2020

De zeer zonnige maand september is voorbij gevlogen. De opstart in pandemiescenario geel was best wel pittig en het is spannend hoe het schooljaar verder zal ontrollen. Iedereen begint opnieuw te wennen aan het ‘normale’ schoolleven.

We roepen op om waakzaam te blijven voor de gemaakte afspraken en regels die gelden op onze school in dit scenario. Dit vraagt elke dag discipline en wilskracht van jong tot oud. Dankjewel aan iedereen om dit correct en consequent op te volgen!

De leerlingen en hun leerkrachten hebben de voorbije periode al goed gewerkt. We proberen in een verbindend schoolklimaat aandacht te hebben voor het welbevinden van leerlingen en leerkrachten. SAMEN de verantwoordelijkheid nemen voor het leren en samen leven op school is een belangrijke pijler binnen ons pedagogisch project.

Het ontwikkelingsniveau van alle leerlingen wordt in kaart gebracht. We vragen ons af welke impact de coronaperiode heeft gehad op elk individu. Dit onderzoek naar effecten van de schoolsluiting door het coronavirus op de leerresultaten zal besproken worden tijdens de klassenraden en tijdens het individuele oudercontact in de laatste week van oktober.

In deze nieuwsbrief informeren wij je ook graag over de komende activiteiten, de afspraken rond studiebegeleiding, de verloren voorwerpen, het luizenalarm op school, enzovoort …

Aan al onze kinderen, en in het bijzonder de nieuwe leerlingen, van harte welkom!
We wensen jullie een fijn schooljaar toe. Een schooljaar waarin we samen leren, samen werken, samen leven vol respect voor elkaar en samen elkaar gelukkig maken.
Deze groeikansen staan centraal in ons jaarthema ‘#SAMEN1’. Met zijn allen maken we er fijne dagen van. Het leerkrachtenteam, het directieteam, het personeel van de school en alle medewerkers zullen hierbij helpen.

 

Hartelijke groeten

Het schoolteam

 

Werner Rasschaert, Directeur & Ann Vidts, Beleidsondersteuner

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.