Update school en corona

21 oktober 2020

Op maandagavond 19 oktober testte één van onze leerkrachten positief op COVID-19.

We volgden onze voorschriften op en hebben meteen contact opgenomen met het CLB. Het CLB neemt nu verder de contact-tracing op voor de contacten die op school plaatsgevonden hebben. In nauw overleg met het CLB nemen wij op school zeker verder alle bijkomende vereiste maatregelen.

De betrokken leerkracht is meteen in quarantaine gegaan. Ook de ouders van de leerlingen in deze klasgroep hebben wij meteen geïnformeerd. De leerlingen mogen naar school blijven komen. De relatie leerkracht-leerling wordt immers beschouwd als een laag risicocontact omdat de leerkracht steeds een mondmasker draagt en meermaals per dag de handen ontsmet. Ook de leerlingen ontsmetten hun handen regelmatig op school.

We dringen er nogmaals op aan om meteen contact op te nemen met je huisarts én met de school als je tekenen van een mogelijke coronabesmetting (koorts, moeilijke ademhaling, vaak hoesten, keelpijn, niet zo goed meer ruiken en proeven, …) vermoedt bij jouw kind of jezelf.

Blijf de geldende voorzorgsmaatregelen zeker nauwgezet opvolgen.

Bij vragen of bezorgdheden neem gerust contact op met de directie op het nummer 053/83 75 33 of via mail vbsmere@yahoo.com.

Groeten,

Werner Rasschaert, Directeur & Ann Vidts, Beleidsondersteuner