Update school en corona

24 oktober 2020

Op maandag 26 oktober schakelt onze school over naar code oranje. We zetten voor jullie graag de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

  • De leerlingen van de lagere school eten hun boterhammen in de klas. De kleuters eten per leeftijdsgroep in de kleuterrefter, zoals nu reeds het geval is. We blijven warme maaltijden voorzien voor zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school.
  • Extra-murosactiviteiten (leeruitstappen) worden opgeschort.Oudercontacten verlopen digitaal.
  • We dringen erop aan dat jullie jullie kind(eren) alleen afzetten en ophalen. Vanaf code oranje is het immers heel belangrijk dat jullie aanwezigheid als ouder op school vermeden wordt.
  • Alle andere verplichtingen, afspraken en veiligheidsmaatregelen van code geel blijven van toepassing.

Wil je graag meer weten over onze schoolspecifieke maatregelen en afspraken voor de 4 pandemieniveaus en de COVID-19-beslissingsbomen? Op de startpagina van onze website, onder rubriek Vragen en antwoorden Corona vind je alles terug.

We streven naar een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting tot het absolute minimum proberen te beperken. Daarom rekenen we erop dat elk van jullie zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

Bij vragen of bezorgdheden neem gerust contact op met de directie op het nummer 053/83 75 33 of via mail vbsmere@yahoo.com.

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Zorgzame groeten,

Werner Rasschaert, Directeur & Ann Vidts, Beleidsondersteuner