schoolduifje november 2020

2 november 2020

Op het Overlegcomité werd beslist dat de herfstvakantie voor alle onderwijsniveaus – uitgezonderd het hoger onderwijs – wordt verlengd tot en met zondag 15 november.

De situatie wordt op de voet opgevolgd. Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie hervatten de lessen voor de kleuterschool en de lagere school vanaf maandag 16 november. De strikte veiligheidsmaatregelen in code oranje blijven gelden.

Wil je graag meer weten over onze schoolspecifieke maatregelen en afspraken voor de vier pandemieniveaus en de COVID-19-beslissingsbomen? Neem dan zekere een kijkje op de voorpagina van onze website of klik op één van onderstaande knoppen.

We streven naar een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting tot het absolute minimum proberen te beperken. Daarom rekenen we erop dat elk van jullie zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

Bij vragen of bezorgdheden neem gerust contact op met de directie op het nummer 053/83 75 33 of via mail vbsmere@yahoo.com.

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Een wens in deze tijden

Onze wens is:
dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent,
in wie je vertrouwen stelt,
bij wie je thuis kan zijn.

Onze wens is: dat je minstens elke dag één fijn moment mag beleven,
een ontmoeting,
een lach,
een uitgestoken hand,
een blik vol begrip,
iets schoons,
iets goeds,
iets dat je boeit,
iets waarbij je herademt,
opnieuw moed krijgt,
gaat zingen,
danken en dienen,
iets dat je stil maakt,
dat je ontroert,
iets dat je bidden doet.

Onze wens is:
dat je minstens één mens mag gelukkig maken door je spreken,
je luisteren,
je goedheid,
je aanwezigheid,
je vriendschap.

Onze wens is:
dat je dan elke avond zachtjes kan zeggen;
het leven is goed,
ik dank U, God.

— Ward Bruyninckx

Zorgzame groet

Werner Rasschaert, Directeur & Ann Vidts, Beleidsondersteuner

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.