Update school en corona

22 maart 2021

Elke dag worden we geconfronteerd met de impact die Corona heeft of gehad heeft op al onze Priester Daens College scholen.

Wat ons personeel betreft, zijn we blij te kunnen vaststellen dat het aantal quarantaines en besmettingen relatief beperkt zijn gebleven na de Krokusvakantie. Maar toch zijn we erg bezorgd.

Gezien de verspreiding van het COVID 19 virus nog niet onder controle is en de besmettingen niet voldoende dalen, willen we jullie als bestuur, in opvolging van de huidige situatie in de basisschool van SJS Mere, maar ook op basis van het advies van de CLB arts en de arts van de eerstelijnszone Aalst, informeren dat de leerlingen van de lagere school en het schoolpersoneel collectief door het VCLB Aalst getest zullen worden op school en dit om eventuele clusterbesmettingen in kaart te brengen. Hoe en wanneer de collectieve testing op school zal plaatsvinden weten we op dit moment zelf nog niet. We communiceren hierover zo vlug mogelijk in een vervolgbrief van het CLB.

De resultaten van deze testen zullen dagelijks worden opgevolgd en op vrijdag 26 maart volgt er een eerste evaluatievergadering. Hier kan dan bekeken worden of we nog extra maatregelen dienen te nemen.

De basisschool blijft gewoon open met respect voor de nieuwe strenge veiligheidsmaatregelen (vanaf dinsdag 23/3 geen warme maaltijden, geen studie na schooltijd, gespreide speeltijden, eten per klasbubbel in de eigen klas, enkel essentiële derden zijn toegelaten, …) die gisteren door de minister van Onderwijs, Dhr. Ben Weyts, werden afgekondigd.

Bijkomende afspraken rond het dragen van een mondmasker voor de leerlingen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar (nu al verplicht voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar) en de organisatie van de voor- en naschoolse opvang zullen morgen kenbaar gemaakt worden, en dit na overleg met de onderwijsraad van Erpe-Mere.

Gezien de huidige situatie in de secundaire afdeling van SJS Mere en het starten van de periode van de syntheseproeven blijft ook de secundaire afdeling gewoon open. Ook hier zullen we de situatie samen met de directie op de voet monitoren en evalueren.

We zijn er ons van bewust dat de impact van CORONA en de bijgaande inspanningen erg veel van jullie vragen, maar toch willen we vooral vanuit de zorg voor elkaar jullie oproepen om vol te houden en een verantwoordelijke houding aan te nemen.

We hopen op jullie begrip en gezond verstand in deze bizarre tijden.

Hartelijke groet en blijf vooral gezond. Blijf zorg dragen voor jezelf en voor elkaar!

Bij vragen of bezorgdheden neem gerust contact op met de directie op het nummer 053/83 75 33 of via mail vbsmere@yahoo.com.

We verwijzen ook steeds naar de schoolspecifieke maatregelen en afspraken en de COVID-19-beslissingsbomen.

 

Tanja Biebaut, Algemeen directeur Priester Daens College

Werner Rasschaert, Directeur & Ann Vidts, Beleidsondersteuner