Update school en corona

23 maart 2021

Zoals u weet, hebben een aantal personen in de school van uw kind positief getest op corona in de voorbije periode. Als CLB zorgen wij voor het contactonderzoek bij besmette leerlingen en personeelsleden en volgen wij de situatie op school op de voet.

Op dit moment lijken de besmettingen zich binnen afgelijnde klasgroepen te situeren. Deze klassen zitten inmiddels in quarantaine. De besmettingen die plaatsvinden, lijken momenteel te verklaren door nauwe contacten, wat op zich geruststellend is. Dit is ook waarom we op dit moment niet overgaan tot een preventieve sluiting van de school.

Een sluiting van de school is op zich een goede manier om de verspreiding van het virus in te dammen, maar is ook een zeer drastische manier en zorgt voor veel extra problemen. Hierbij denken we vooral aan moeilijkheden met het voorzien van opvang voor de kinderen die dit voor vele ouders zal veroorzaken. Wij willen dan ook liefst de school zo lang mogelijk open houden. Uiteraard moet het wel veilig blijven voor leerlingen en personeelsleden.

Om beter te kunnen inschatten hoe sterk het virus verspreid is op school, spraken we daarom als CLB in overleg met directie, schoolbestuur en de corona-expert van de Eerstelijnszone af om een collectieve testing te organiseren op school. Deze zal plaatsvinden op donderdag 25 maart vanaf 12u30 en zal uitgevoerd worden door het mobiele testteam van het UZ Gent. Alle kinderen van de lagere school en alle personeelsleden zullen getest worden. De kleuters zullen niet getest worden. Het gaat hier om een PCR-test waarbij een neuswisser wordt afgenomen. De resultaten van de testafname verwachten wij ten laatste op zaterdag (vermoedelijk reeds vrijdag). Leerlingen die positief testen of naar aanleiding van een positief resultaat van iemand anders in quarantaine moeten, zullen gecontacteerd worden. Hebt u zaterdagavond niets van ons gehoord, dan mag u er vanuit gaan dat de test negatief was.

Indien u niet wenst dat uw kind getest wordt, laat u dit weten aan de arts van het CLB via soetkin.debrucker@vclbaalst.be en aan de directie van de school, met opgave van reden. Wie niet getest wordt, zal gedurende 10 dagen in quarantaine moeten. De klassen die reeds in quarantaine zitten, worden niet meegenomen in deze testing. Ook wie minder dan 8 weken geleden positief testte, hoeft nu niet opnieuw getest te worden. We vragen ons wel om dit te laten weten, met bewijs van positieve test; op deze manier vermijden we dat uw kind onnodig getest wordt.

Indien wij niets van u horen, gaan we er vanuit dat u akkoord gaat en zal uw kind getest worden.

Wij hopen uiteraard dat deze collectieve testing ons zal tonen dat het veilig is om de school open te houden, maar zullen niet aarzelen om bijkomende maatregelen te nemen indien nodig.

Zorgzame groeten,

Vrij CLB Aalst

Werner Rasschaert, Directeur & Ann Vidts, Beleidsondersteuner