Update school en corona

23 maart 2021

Gisterennamiddag werd, in overleg met alle scholen van Erpe-Mere en in samenspraak met het gemeentebestuur en het schoolbestuur Priester Daens College, de extra strenge maatregelen voor het onderwijs besproken. Gelijkgerichte afspraken werden opgemaakt.

Om de komende dagen tot aan de paasvakantie het risico op besmettingen maximaal te beperken:

  • Mogen klasgroepen (klasbubbels) niet vermengd worden.
  • Moeten zo veel mogelijk activiteiten in openlucht georganiseerd worden.
  • Moeten er zo weinig mogelijk contacten zijn tussen volwassenen.

Vanaf vandaag worden er geen warme maaltijden meer aangeboden. De leerlingen spelen en eten hun boterhammen per klasbubbel. De begeleide studie wordt opgeschort.

Vanaf morgen, woensdag 24 maart, wordt de voor- en naschoolse opvang (ook op woensdagnamiddag) niet meer georganiseerd. De opvang is niet meer haalbaar en doenbaar. Dit betekent dat de school opent vanaf 7u55 en sluit om 16u. Op woensdag sluit de school om 12u30.

De kinderen gaan ’s morgens onmiddellijk naar hun klas waar de leerkracht hen opvangt. ’s Namiddags worden de kleuters vanaf 15u15 afgehaald en de lagere schoolkinderen vanaf 15u30. De schoolpoort wordt gesloten om 16u.

Het dragen van een mondmasker voor de leerlingen van het eerste t.e.m. het vierde leerjaar wordt sterk aangeraden in de klas. Voor de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar blijft de mondmaskerplicht van kracht zowel binnen als buiten de klasmuren.

Dankjewel om deze nieuwe preventieve maatregelen en de bestaande veiligheidsmaatregelen na te leven!

Indien uw kind ziektesymptomen vertoont, blijft het best preventief thuis en is het sterk aan te raden een dokter te contacteren!

Bij vragen of bezorgdheden neem gerust contact op met de directie op het nummer 053/83 75 33 of via mail vbsmere@yahoo.com.

We verwijzen ook steeds naar de schoolspecifieke maatregelen en afspraken en de COVID-19-beslissingsbomen.

 

Werner Rasschaert, Directeur & Ann Vidts, Beleidsondersteuner