Update school en corona

25 maart 2021

Het nationaal Overlegcomité nam woensdag 24 maart nieuwe strengere maatregelen in de strijd tegen corona. Voor het onderwijs werd er beslist om de lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) op te schorten van 29 maart tot en met 2 april 2021.


Er is geen afstandsonderwijs voor het lager onderwijs. Bovendien is er geen noodopvang op onze school voor de leerlingen van de lagere school.
Voor de leerlingen van de lagere school voorziet het gemeentebestuur vanaf 29 maart opvang in Pimboli. Vooraf inschrijven is noodzakelijk via pimboli@vdkomma.be. Bovendien krijgen kinderen van ouders met essentiële beroepen (via attest werkgever) voorrang.

Kleuterscholen sluiten ook hun deuren!
De gemeentelijke onderwijsraad bekeek in samenspraak met het gemeentebestuur de praktische uitwerking van deze maatregelen. Omwille van de veiligheid en de druk op het kleuteronderwijs besloten de directies van alle scholen in Erpe-Mere, met steun van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, om ook het kleuteronderwijsvanaf 29 maart op te schorten.

Vanaf maandag 29 maart tot en met 2 april zal onze school voorzien in de noodopvang voor kleuters van ouders met essentiële beroepen (via attest werkgever). Inschrijven kan via de link https://forms.gle/jXPih5djy8dnABai7.

De niet-lesgebonden activiteiten voor de personeelsleden kunnen plaatsvinden (klasbesprekingen, geplande oudercontacten,…). Perioderapport 4 wordt meegegeven op vrijdag 30 april in plaats van op vrijdag 2 april.

Wij hopen dat de komende periode van 3 weken volstaat om na de paasvakantie het schoolleven op maandag 19 april weer voltallig te kunnen hervatten.

Minder goed nieuws overkwam mij persoonlijk begin deze week. Omwille van een coronabesmetting binnen het gezin zit ik sinds dinsdagnamiddag in quarantaine. We hopen op een spoedig herstel.

Bij vragen of bezorgdheden neem gerust contact op met de directie op het nummer 053/83 75 33 of via mail vbsmere@yahoo.com.

Draag zorg voor jezelf en voor elkaar!

Werner Rasschaert, Directeur & Ann Vidts, Beleidsondersteuner