schoolduifje mei 2021

1 juni 2021

De maand juni is gestart. Het schooljaar loopt op zijn laatste benen. We sluiten binnenkort een bewogen corona-school-jaar af. We kunnen ondanks de coronapandemie terugblikken op een geslaagd schooljaar.

Intern onderzoek, over de detectie en aanpak van mogelijke leerachterstand door COVID-19, leert ons dat onze leerlingen geen leer- en leerstofachterstanden hebben opgelopen. We zien zelfs leerwinst in de ontwikkeling van het wiskundig denken en voor taalontwikkeling. Het leerkrachtenteam verdient hiervoor een dikke pluim! In niet-ideale omstandigheden hebben onze leerkrachten zich, fysiek en/of online, ten volle ingezet voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind(eren). Ons zorgteam wil ik ook in de bloemetjes zetten. Door hun dynamische aanpak krijgen de leerlingen de meest passende begeleiding volgens hun noden en behoeften. Dit is ook de onderwijsinspectie niet ontgaan tijdens het ondersteunend bezoek van dinsdag 9 maart. De inspectie was heel positief over het kwaliteitsvol beleid rond leerlingenbegeleiding voor wat betreft ‘leren en studeren’. Inzetten op zorgbreed en kansenrijk onderwijs blijft onze topprioriteit!

Onze leerlingen hebben door de strenge veiligheidsmaatregelen vele leeruitstappen moeten missen. Ook de meerdaagse schooluitstappen konden niet plaatsvinden. We mogen opnieuw daguitstappen organiseren per klasbubbel met inachtneming van de geldende richtlijnen voor een coronaproof verloop. Meer info over deze activiteiten vernemen jullie via de klasleerkracht.

Nu we dit schooljaar stilaan afsluiten, kijken we ook al naar het schooljaar 2021-2022. We zijn reeds de voorbereidingen aan het treffen om er op woensdag 1 september een leerrijk en leuk schooljaar van te maken. We zijn alvast hoopvol!

In deze nieuwsbrief staan een aantal belangrijke data voor het schooljaar 2021-2022 om in jullie agenda te noteren.

Hopelijk verloopt deze laatste rechte lijn met minder coronazorgen en kunnen we genieten van zonnige en verbindende laatste schoolweken.

#SAMEN1

Hartelijke groeten,

Werner Rasschaert, Directeur & Ann Vidts, Beleidsondersteuner

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.