schoolduifje september 2021

30 augustus 2021

De vakantie zit er bijna op. Nog twee keer slapen en de schoolpoorten worden geopend voor de start van het schooljaar ’21-’22.

Op woensdag 1 september heten we al onze leerlingen, in het bijzonder de nieuwe kinderen, van harte welkom.

We starten het schooljaar met minder beperkende maatregelen. We zijn heel blij dat we alvast enkele regels kunnen versoepelen die het leren en leven op onze school aangenaam maken voor onze leerlingen. Daartegenover staat dat we als school blijvend verantwoordelijkheid nemen en kunnen er extra maatregelen worden genomen als de coronacijfers, in negatieve zin, evolueren.

Een overzicht van de coronamaatregelen die gelden in het basisonderwijs vinden jullie verder in deze nieuwsbrief.

We zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat je in onze school stelt. Alle schoolpartners, het schoolbestuur Priester Daens College, het directieteam, het lerarenteam, alle schoolmedewerkers, de ouderraad en de schoolraad zullen zich ten volle inzetten voor het onderwijs en de opvoeding, zodat je kind evenwichtig en harmonisch kan ontwikkelen.

Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

We wensen jullie een fijn schooljaar toe.

Hartelijke groeten,

Werner Rasschaert, Directeur – Ann Vidts, Beleidsondersteuner – Leerkrachtenteam

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.