schoolduifje september 2021 - extra editie

14 september 2021

Van 16 tot 22 september gaat ‘De week van de mobiliteit’ door.

Week van de mobiliteit – Strapdag

Naar jaarlijkse gewoonte richten we op vrijdag 17 september de strapdag in. Op die dag roepen we onze leerlingen op om massaal met de fiets of te voet naar school te komen. Dit jaar is dit echter moeilijk omwille van de werken in de secundaire afdeling. Daardoor hebben we onvoldoende plaats om alle fietsen te stallen en de parcours op te stellen. We roepen wel op om jouw kind af te zetten aan één van de parkings in de schoolomgeving en van daaruit te voet naar school te komen of van thuis uit naar school te wandelen. Kinderen die regelmatig met de fiets naar school komen of hun fiets nodig hebben voor een activiteit met hun klas, mogen uiteraard deze dag wel naar school fietsen. De leerkracht brengt je hiervan op de hoogte.

Deze dag zal er anders uitzien dan andere jaren maar er zijn zeker in alle klassen tijdens ‘De week van de mobiliteit’, verkeersactiviteiten gepland zoals verkeerswandelingen, lessen rond dode hoek, cluedospel in Groendal, verkeersbordenzoektocht,…

We zijn er van overtuigd dat het een leuke, leerrijke week zal worden.

Werken in de buurt van onze school

In opdracht van Fluvius gaat Suelga rond 20 september 2021 werken uitvoeren in de Kloosterstraat. Ter hoogte van nr. 31, de secundaire afdeling, wordt de gasleiding aangesloten. De juiste dag van uitvoering hangt af van de weersomstandigheden. Er zal mogelijk hinder zijn, maar bij het begin en einde van de schooldag zullen we extra toezicht doen, zodat voor onze kinderen alles veilig kan verlopen.

 

Vacinatiecampagne op de campus Sint-Jozefschool Mere

Als school engageren we ons graag om een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren. Tot nu toe heeft niet iedereen de kans gehad zich te laten vaccineren. Het vaccinatiecentrum Denderdal Aalst biedt de mogelijkheid om u te laten vaccineren tegen COVID-19 op onze school. Er wordt gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Het eerste vaccin wordt toegediend door een mobiel team op vrijdag 24 september. De tweede vaccinatie zal doorgaan op maandag 18 oktober. Voorwaarde is dat leerling 12 jaar is op het moment van de eerste vaccinatie (24 september). Leerlingen van 12 tot 15 jaar hebben de formele toestemming nodig van hun ouders.

Via deze link vindt u het document dat de leerling ingevuld en ondertekend dient mee te brengen op de dag van de vaccinatie (indien niet vergezeld van een ouder).

Niet-gevaccineerde personeelsleden én ouders/voogd van de leerling zijn eveneens welkom op dit vaccinatiemoment. Bij interesse graag een seintje per kerende indien je deelneemt aan deze vaccinatiecampagne op onze campus en dit vóór 20 september. Vermeld dan eveneens het rijksregisternummer van je identiteitskaart voor een vlot verloop van de administratie. Alle vragen worden uiteraard met de nodige discretie behandeld.

Hartelijke groeten,

Werner Rasschaert, Directeur – Kristof De Coninck, Directeur secundaire afdeling

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.