schoolduifje oktober 2021

5 oktober 2021

De zonnige maand september heeft plaats gemaakt voor de herfst. De eerste schoolmaand van het schooljaar 2021-2022 was een maand van verbondenheid.

De overgang van de vakantie naar het nieuwe schooljaar verliep vlekkeloos. Leerlingen en leerkrachten vonden elkaar, maakten goede afspraken en iedereen kon reeds genieten van hele leuke activiteiten.

De startviering op donderdag 23 september, met als thema ‘Als bomen vertellen – de kracht van verbinden’ werd een bijzonder moment. De tuin van pastoor Jan werd het decor van een mooi samenzijn waarin de waarden eerbied, respect, dienstbaarheid en vertrouwen de rode draad vormden. Voor elkaar zorgen geeft zoveel energie en groeikansen. Laten we deze groeikansen SAMEN meenemen in een ‘BOOMBASTISCH jaar’.

Hartelijke groeten,

Werner Rasschaert, Directeur – Ann Vidts, Beleidsondersteuner – Leerkrachtenteam

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.