Update school en corona

19 november 2021

Het gemeentebestuur nam de afgelopen dagen en uren kennis van de federale en provinciale standpunten in de strijd tegen het coronavirus.

Het aantal COVID-19-besmettingen is in Erpe-Mere niet significant hoger dan in andere steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen. Na constructief overleg met alle betrokken partners werd daarom beslist om lokaal geen strengere maatregelen op te leggen dan de federale maatregelen. Duidelijke en éénduidige regels zijn volgens het gemeentebestuur een belangrijk instrument om een correcte naleving ervan te waarborgen.

Onderwijs

De voorbije weken werden alle Erpe-Meerse scholen wel geconfronteerd met één of meerdere Covid-besmettingen bij leerlingen en/of leerkrachten. De schooldirecties staan in nauw contact met de CLB’s. De CLB’s blijven zich inzetten om de scholen te ondersteunen, waarvoor uitdrukkelijke dank. Hun instructies, die steeds conform het Vlaamse beleid zijn, worden nauwgezet opgevolgd.
Het gemeentebestuur heeft begrip voor de ongerustheid van ouders wanneer er een besmetting is in de klas van hun kind. Ouders kunnen echter alle vertrouwen hebben in de correcte communicatie die de schooldirecties versturen.

De Erpe-Meerse schooldirecties hebben in de onderwijsraad de situatie voor onze scholen besproken. De onderwijsraad stelt alles in het werk om de Vlaamse instructies perfect na te leven.

Bovenop de Vlaamse maatregelen, zullen de Erpe-Meerse schooldirecties het volgende toepassen:

  • Aanraden van de mondmaskerplicht vanaf het vierde leerjaar.
  • Verplichten van de mondmaskerplicht op busritten (ophaaldienst en/of uitstappen) waarbij gemengde klasgroepen aanwezig zijn.

CO2-meters

Ventilatie is, ondanks de aankomende winterperiode, een zeer belangrijk gegeven om de viruscirculatie zoveel als mogelijk te beperken. Het gemeentebestuur besliste daarom enige tijd geleden al om fors in te zetten op CO2-meters. Enkele maanden geleden kreeg elke school, bovenop de eventuele eigen voorzieningen die men trof, al 1 mobiele CO2-meter. Alle sportclubs met een openbare kleedkamer werden eveneens voorzien van een CO2-meter per kleedkamer. Het gemeentebestuur benadrukt dat het opvolgen van de resultaten van zo’n CO2-meter zeer belangrijk is.

  • Is de CO2-concentratie hoger dan 900 ppm: ventileer dan extra (indien mogelijk);
  • Is de CO2-concentratie hoger dan 1200 ppm: verlaat de ruimte en zorg ervoor dat de CO2-concentratie opnieuw kan dalen door te ventileren. Eénmaal het niveau opnieuw ruim onder de 900 ppm is, kan je de ruimte opnieuw binnen gaan.

De nodige richtlijnen en tips werden meegedeeld aan de verenigingen. Het gemeentebestuur wil alle burgers vragen om de richtlijnen van de clubverantwoordelijken correct na te leven.

Evenementen

Alle evenementen in eigen beheer worden voorlopig geschrapt, zoals bijvoorbeeld de Nieuwjaarsreceptie. Uitstel is echter geen afstel.

De activiteiten in EMotia kunnen op een veilige manier doorgaan volgens het protocol cultuur.

Het gemeentebestuur raadt ten stelligste af om evenementen te laten doorgaan de komende weken. Tot 28 januari 2022 zal de gemeentelijke uitleendienst geen materiaal ter beschikking stellen i.k.v. evenementen. Organisaties die alsnog iets willen organiseren, moeten zoals steeds op voorhand overleggen met het gemeentebestuur via het aanmeldingsformulier op www.erpe-mere.be of via evenementen@erpe-mere.be

Afstands- en hygiënemaatregelen

Het strikt naleven van afstands- en hygiënemaatregelen blijft essentieel tijdens deze pandemie.

Zorgzame groeten,

Werner Rasschaert, Directeur & Ann Vidts, Beleidsondersteuner