schoolduifje december 2021

19 december 2021

Als we terugblikken op de voorbije periode zijn we tevreden dat we de school niet hebben moeten sluiten. Toch heeft COVID 19 een immense impact gehad op het school- en klasgebeuren. We schakelden continu door het wisselend uitvallen van individuele leerlingen en leerkrachten, en klassen die gedeeltelijk of volledig in quarantaine moesten. Dit betekende een complex puzzelwerk voor het hele schoolteam!

Zorgleerkrachten stonden dagelijks wisselend in andere klassen, waardoor hun kernopdracht in zorg wegviel. Klasleerkrachten gaven tegelijkertijd ‘live’ in de klas én/of online les, en hielden schema’s bij van welke leerlingen welke les gemist hadden,…

Het waren zware weken, maar we zijn hier allen samen opnieuw doorgekomen!

Het lesgebeuren is tijdens de voorbije weken in vele klassen niet kunnen doorgaan zoals gewoonlijk, en we sluiten het trimester ook één week vroeger af. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor het evalueren van leerlingen, waardoor we genoodzaakt zijn om enkele data betreffende rapporten en oudercontacten uit het schoolreglement te wijzigen:

  • Uitzonderlijk zal het perioderapport 2 en syntheserapport 1 niet meegegeven worden voor de kerstvakantie, maar op vrijdag 28 januari 2022.
  • Op 21, 22 en 23 december staan er zorggesprekken met ouders gepland op initiatief van de leerkracht.
  • Perioderapport 3 komt er op vrijdag 1 april 2022. Hieraan is een oudercontact verbonden.
  • Perioderapport 4 en syntheserapport 2 komen er zoals voorzien op donderdag 30 juni 2022. Ook hieraan is een oudercontact verbonden.

We wensen jullie gezellige warme kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar vol met liefde en gezondheid.

 

 

Hartelijke groeten,

Werner Rasschaert, Directeur – Ann Vidts, Beleidsondersteuner – Leerkrachtenteam

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.