schoolduifje januari 2022

12 januari 2022

Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste lezers,

Onze wens is dat je minstens elke dag…
één fijn moment mag beleven,
een ontmoeting, een lach, een uitgestoken hand, een blik vol begrip,
iets schoons, iets goeds.
iets dat je boeit, iets waarbij je herademt en opnieuw moed krijgt,
waarbij je gaat zingen, danken en durven,
iets dat je stil maakt, iets dat je ontroert, iets dat je bidden doet.

Onze wens is…
dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent,
in wie je vertrouwen stelt, bij wie je thuis kunt zijn.

Onze wens is…
dat je minstens één mens gelukkig mag maken,
door je verschijning, je spreken, je luisteren, je goedheid, je aanwezigheid, je vriendschap…

Onze wens is…
dat 2022 ‘gewoon weer normaal’ wordt…

Hartelijke groeten,

Werner Rasschaert, Directeur – Ann Vidts, Beleidsondersteuner – Leerkrachtenteam

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.