schoolduifje februari 2022

1 februari 2022

Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste lezers,

 

Hartelijke groeten,

Werner Rasschaert, Directeur – Ann Vidts, Beleidsondersteuner – Leerkrachtenteam

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.