schoolduifje mei 2022

3 mei 2022

Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond,
een beetje vergeten, vind je haar toch overal terug.
In kerken en kapellen, op hoeken van straten,
verkleurd door regen en wind,
in huiskamers, oud of modern:
Maria, de vrouw zo menselijk nabij.

Een jonge vrouw uit Galilea,
met een leven getekend door lijden van haar Zoon.
Maria, een vrouw waarin elke vrouw zich kan herkennen.
Zij stond onder het Kruis van Jezus, haar Zoon, op een moment
dat de leerlingen er allemaal vandoor gingen
Tegenwoordig spreekt men niet veel meer over haar.
Zij past in onze eenvoud niet meer bij onze tijd.
Haar beeld is uit vele huiskamers verdwenen, en toch blijft haar leven
van pij en diep geloof een uitnodiging tot inzet en inkeer.
Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet,
bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig.
Haar beeld zal mensen blijven troosten
en wegen vinden naar elkaar en naar God.

Een mens als wij is zij geweest: Maria,
met angst en tranen in de ogen,
met onzekerheid en niet goed weten wat allemaal.
Een mens als wij is ze geweest,
staande en levend tussen de mensen, met vreugde om kleine dingen.
Een mens zoals wij, maar haar geloof was sterker dan ons geloof en haar vertrouwen groter dan het onze.
Langs Maria, deze buitengewone vrouw, willen dichter bij Jezus en zijn evangelische boodschap komen.

 

 

 

Hartelijke groeten,

Werner Rasschaert, Directeur – Ann Vidts, Beleidsondersteuner – Leerkrachtenteam

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.