schoolduifje juni 2022

7 juni 2022

Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste lezers,


De vasten en Pasen lijken al ver weg,
maar toch willen we niet vergeten
dat u overal om ons heen bent
en dat wij u nog zichtbaarder kunnen maken.
Laat uw Geest wonen in ons hart
en elke dag opnieuw onze ogen en oren openen
voor wie op onze weg komt.

Met Pinksteren vertelden de leerlingen van Jezus
aan iedereen die het horen wilde
over de grote daden van God.
Geef ons de durf
om even vrijmoedig uit te komen voor ons geloof,
in woorden en in daden.

God, geloven in u neemt vele vormen aan
en niet in elke vorm voelen wij ons evenveel thuis.
Geef ons de eerlijkheid en de mildheid
om te erkennen dat iedereen u zoekt op zijn eigen manierĀ en dat wij allen samen uw kinderen zijn.

Laten wij bidden voor onze vormelingen,
eerstecommunicanten, dopelingen en gehuwden.
Laat hen ook na hun grote feest
in ons midden de warmte en de kracht vinden
die ze nodig hebben in hun leven.

Wij danken u, God,
dat u als een levende Geest in ons midden woont.
Laat uw Geest ons bezielen
bij alles wat we doen en zeggen,
in onze lange zoektocht naar vrede en samenhorigheid.

Kolet Janssen, Thomas Godsdienstonderwijs - juni 2022

Hartelijke groeten,

Werner Rasschaert, Directeur – Ann Vidts, Beleidsondersteuner – Leerkrachtenteam

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.