schoolduifje oktober 2022

5 oktober 2022

De maand september ligt al achter ons. Met ‘volle kracht’ startten we het schooljaar 2022-2023. Ondertussen hebben we heel hard gewerkt aan een goed pedagogisch klimaat en dito project op onze school.

De beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een goede basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas. Leerlingen en hun leerkrachten vonden elkaar, regels en afspraken werden opgemaakt en besproken. Nu is het aan onze superhelden om dit waar te maken!

De kinderen en hun leerkrachten beleefden al heel wat en deden leuke klas- en schoolactiviteiten. In deze nieuwsbrief vinden jullie hierover verschillende verslagen en beelden. We laten jullie graag meegenieten.

De officiële opening van de kleuterrefter en polyvalente sport- en speelzaal in de wijkafdeling Bosstraat op zaterdag 3 september én de inhuldiging van de nieuwbouwvleugel op de schoolcampus op zaterdag 17 september was een groot succes. Door de evolutie die onderwijs door de jaren heen onderging, bewijst zich ook de noodzaak om te blijven investeren in goed onderwijs en in infrastructuur.

 

Nu begint de oktobermaand, een maand waarin er veel te gebeuren staat…

Warme herfstgroeten,

Werner Rasschaert, Directeur – Ann Vidts, Beleidsondersteuner – Leerkrachtenteam

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.