schoolduifje december 2022

1 december 2022

Beste leerlingen,
Beste (groot)ouders,
Beste lezers,

 

Vier zondagen

vol verwachting

vertrouwen op het Licht

dat groeit.

 

Veertig weken dragen en gedragen worden.

Liefde draagt ver en verdraagt veel,

liefde geeft vertrouwen

om los te laten.

 

Armen om te dragen

schouders om vast te houden

een hand, een vinger

een steunpunt

een eindje meestappen

even samen praten

een blik …

Het hoeft niet veel te zijn

om 40 jaren,

een leven lang met vertrouwen

te groeien in de wereld.

Hoe goed kan het voelen zich gedragen te weten. In deze adventstijd draagt Maria haar kind letterlijk, zoals de ezel haar draagt op weg naar Bethlehem, en later haar kind zal dragen naar Jeruzalem. Laten we elkaar dragen!

Hartelijke groeten,

Werner Rasschaert, Directeur – Ann Vidts, Beleidsondersteuner – Leerkrachtenteam

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.