Nieuws vanuit de gemeente

30 januari 2023

Nutswerken in Vijverstraat, Bergstraat en Meredorp vanaf 31 januari !

Half april gaan in de Kloosterstraat in Mere wegeniswerken van start. De riolering wordt vernieuwd en de straat heraangelegd. Daarbij wordt er ingezet op de veiligheid in de straat en op ontharding.

Voorafgaand aan de wegeniswerken in de Kloosterstraat voeren de nutsmaatschappijen werken uit in de Vijverstraat, Bergstraat en Meredorp. Deze nutswerken starten op dinsdag 31 januari en gebeuren gefaseerd

Fase 1: Bergstraat

Verkeerssituatie: Tijdens de werken kan er hinder zijn maar blijft de rijrichting behouden. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.

Fase 2: Vijverstraat

Verkeerssituatie: Tijdens de werken wordt het gedeelte van de Vijverstraat tussen de Kloosterstraat en de Bergstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. In de Bergstraat wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd.

Fase 3: Meredorp

Verkeerssituatie: Tijdens de werken wordt zowel Meredorp als de Patronaatstraat volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. De Bergstraat en de Vijverstraat blijven wel toegankelijk. In de Sint-Bavoweg wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd tot aan de sporthal. De Nieuwstraat is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Iedereen die normaal gezien via Meredorp komt en parkeert op de parking t.h.v. de kerk, zal nu via Sint-Bavo moeten rijden en parkeren op de parking aan de sporthal. Vandaar kan je via de doorsteek naast de sporthal te voet de school bereiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werken starten op dinsdag 31 januari in de Bergstraat en volgen elkaar op om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Hoe gaat het verder?

Na het krokusverlof starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken in de Kloosterstraat. Deze werken zorgen ook voor een aangepaste verkeersituatie. Hierover volgt binnenkort meer.