Update wegen- en rioleringswerken in de Kloosterstraat

27 februari 2023

We beloofden jullie vorige week te informeren over de wegen- en rioleringswerken in de Kloosterstraat (tussen de Vijverstraat en de Groeneweg).

De oude riolering wordt vervangen en ontdubbeld. Voetpaden worden verhoogd aangelegd in grijze betonklinkers en de rijweg wordt aangelegd in asfalt. Er komen twee wegversmallingen en toegankelijke bushaltes. De dwarsparkeerplaatsen worden onthard en vervangen door een groene long in de schoolomgeving.

De voorbereidende nutswerken in de Bergstraat, Vijverstraat, Patronaatstraat en Meredorp zullen afgewerkt zijn eind februari 2023.

Voor de nutswerken in de Kloosterstraat vinden jullie hierna informatie met aanduiding van de wegomleidingen. Deze werken zullen 4 weken duren, van 06/03/2023 tot 31/03/2023 en worden opgedeeld in twee fases:

Fase 1: Tussen kruispunt Vijverstraat en kruispunt Kloosterstraat (Beneden Groendal): Duur 1 week – van 6 tot 12 maart 2023 (afhankelijk van weersomstandigheden)

Tijdens deze fase is de school (Peuterhuis, kleuter- en lagere school en secundaire school) nog steeds toegankelijk te voet én met de fiets in de Kloosterstraat via de normale ingang(en). Auto’s kunnen de Kloosterstraat niet meer doorrijden.

Zie blauwegroene en gele markeringen!

 

Fase 2: Van voorbij kruispunt Beneden Groendal tot en met kruispunt Groeneweg (Boven Groendal): Duur 3 weken – van 13 tot 31 maart 2023 (afhankelijk van weersomstandigheden)

Tijdens deze fase is de school niet meer toegankelijk via de Kloosterstraat. De in- en uitgang van de school (Peuterhuis, kleuter- en lagere school en secundaire school) wordt – via het kleine baantje tussen de Kloosterstraat en de Vijverstraat – verlegd naar het rusthuis Meredal (oude ingang nr. 38).

De peuters van het Peuterhuis Anna worden onder begeleiding veilig van en naar het Peuterhuis gebracht. Fietsers bereiken de school via de toegangsweg langsheen de assistentie-flats van de Valeriaan en de Merelaar (nieuwe ingang nr. 36).

Zie blauwegroene en gele markeringen!

We voorzien voldoende toezichters in de onmiddellijke schoolomgeving om onze leerlingen en hun ouders op een veilige en correcte manier de school te laten bereiken! Spreek deze begeleiders gerust aan bij eventuele problemen.

Na de paasvakantie starten de wegenwerken. We sturen voor de aanvang van deze werken opnieuw communicatie uit.

Voor een actuele stand van zaken verwijzen we jullie graag naar de website www.erpe-mere.be/Kloosterstraat. Om de infobrochure van deze nutswerken te raadplegen klik hier.

Voor vragen kunnen jullie ook altijd terecht bij de directie van de basis- en secundaire school.

Dankjewel voor jullie begrip tijdens deze werken!

We zien jullie graag terug op maandag 27 februari.

 

Vriendelijke groeten,

Werner Rasschaert, Directeur Basisschool – Kristof De Coninck, Directeur Secundair