schoolduifje februari 2023

27 februari 2023

Beste leerlingen,
Beste (groot)ouders,
Beste lezers,

In de gemeente Erpe-Mere starten alle basisscholen (kleuter- en lager onderwijs) met één centraal aanmeldingssysteem voor het schooljaar 2023-2024.

Dit wil zeggen dat kinderen die naar een basisschool in Erpe-Mere willen gaan zich eerst digitaal moeten aanmelden vooraleer ze zich kunnen inschrijven. Geen nood voor onze reeds ingeschreven kleuters en lagere schoolkinderen. Hun inschrijving blijft gegarandeerd op onze school.

Het aanmeldingssysteem is het gevolg van een nieuwe wet die alle kinderen een gelijke kans wil geven om naar de school van hun voorkeur te kunnen gaan. Bovendien laat het scholen toe om de klasgroottes beheersbaar te houden door vooraf hun maximumcapaciteit te bepalen per leeftijdsgroep of leerjaar.

Wie moet aanmelden?

Er wordt aangemeld per geboortejaar:

Kinderen die geboren zijn in 2021: alle kinderen, dus ook de kinderen die pas in september 2024 starten.

Kinderen die geboren zijn vóór 2021: alle kinderen die een (nieuw) plaatsje zoeken in een basisschool van Erpe-Mere.

Voorafgaande inschrijvingsperiode broer/zus en kind van personeel

Broers en zussen van ingeschreven kinderen kan je als ouder rechtstreeks op de school inschrijven van 9 januari tot 10 februari 2023. Net als kinderen van personeel van de school.

Hoe kan je aanmelden?

Refereer hiervoor naar onze info pagina over inschrijvingen.

 

Hartelijke groeten,

 

 

Werner Rasschaert, Directeur – Ann Vidts, Beleidsondersteuner – Leerkrachtenteam

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.