Update nutswerken Verlenging fase 1: Vijverstraat tot Beneden Groendal

12 maart 2023

Door de slechte weersomstandigheden worden de nutswerken tussen kruispunt Vijverstraat en kruispunt Kloosterstraat (Beneden Groendal) met 1 week verlengd t.e.m. vrijdag 17 maart.

De school (Peuterhuis Anna, kleuter- en lagere school en secundaire school) blijft bijgevolg voor minstens 1 week toegankelijk te voet én met de fiets in de Kloosterstraat via de normale ingang(en).

 

 

 

We voorzien voldoende toezichters in de onmiddellijke schoolomgeving om onze leerlingen en hun ouders op een veilige en correcte manier de school te laten bereiken. Door de werken en omleidingen is dit momenteel een ganse klus geworden en is het absoluut noodzakelijk dat ouders en grootouders actief meehelpen om een dagelijks verkeersinfarct te vermijden. Daarom volgende dringende aanbevelingen betreffende de mobiliteit bij het begin en einde van de lessen:

Groendal beneden :

  • OPTIE 1 (veruit de snelste en veiligste oplossing): via Meredorp en de Sint-Bavoweg bereik je de parking aan de sporthal achter de pastorie. Daar is een ruime parking. De kinderen kunnen vanaf daar verkeersvrij tot aan de school stappen of begeleid worden door de ouders. Hierna kan je rechtdoor rijden en de drukte in Beneden Groendal vermijden.
  • OPTIE 2: via Meredorp en de Sint-Bavoweg bereik je de dwarse parkeerplaatsen op het voetbalplein. De kinderen kunnen vanaf daar verkeersvrij tot aan de school stappen of begeleid worden. Hierna kan je via de parking in Groendal beneden doorrijden
  • OPTIE 3 (veruit de traagste oplossing): het benutten van de parkeerplaatsen aan Beneden Groendal. Gelieve hier de verkeersslang te volgen en absoluut geen draaibeweging uit te voeren in Beneden Groendal. Dit is gevaarlijk en verhindert een vlotte verkeersdoorstroming.

Vijverstraat:

De wettelijk correcte parkeermogelijkheden in deze straat zijn beperkt en de politie kijkt waakzaam toe. Wildparkeren is trouwens in alle omstandigheden totaal verboden. Vanaf fase 2 van de werken wordt dit de aanbevolen fietsroute en bijgevolg is voorzichtigheid van alle bestuurders van het grootste belang. Indien alle plaatsen bezet zijn is de veiligste oplossing OPTIE 1 van hierboven.

We informeren jullie volgende week opnieuw over de aanvang en bijhorende richtlijnen van fase 2 (nutswerken tussen kruispunt Beneden Groendal tot en met kruispunt Groeneweg (Boven Groendal)).

Voor een actuele stand van zaken verwijzen we jullie graag naar de website www.erpe-mere.be/Kloosterstraat. Om de infobrochure van deze nutswerken te raadplegen klik hier.

Voor vragen kunnen jullie ook altijd terecht bij de directie van de basis- en secundaire school.

Dankjewel voor jullie begrip tijdens deze werken! Samen kunnen wij deze periode veilig overbruggen.

Vriendelijke groeten,

Werner Rasschaert, Directeur Basisschool – Kristof De Coninck, Directeur Secundair