Schoolduifje oktober 2023

5 oktober 2023

De eerste maand van het schooljaar is al voorbij. We hebben de voorbije weken hard gewerkt om elkaar beter te leren kennen, goede klasafspraken te maken en voor een fijne superkrachtige start te zorgen. De leerlingen en de leerkrachten genoten van heel wat klas- en schoolactiviteiten. In deze nieuwsbrief vinden jullie hierover verschillende verslagen.

Op donderdag 5 oktober organiseert het Huis van het Kind, in het teken van de 10-daagse rond geestelijke gezondheidszorg ‘Samen Veerkrachtig’, een ontbijtbabbel aan onze schoolpoort. Alle (groot)ouders die hun kind naar school brengen en zin hebben in een babbel, een ontbijtkoekje of een drankje zijn van harte welkom!

We vieren op donderdag 5 oktober ook de dag van de leerkracht. Op deze dag wordt de waardering van leerkrachten benadrukt en is er aandacht voor het onderwijs als belangrijke factor in de maatschappij. Onze leerkrachten moedigen hoofden aan om na te denken, sturen handen aan om te creëren en spreken harten aan om lief te hebben! En dit elke dag opnieuw. Een welgemeende dankjewel aan al onze juffen en meesters.

We organiseren een pedagogische studiedag voor het schoolteam op vrijdag 6 oktober . Tijdens deze studiedag maken we ‘Tijd voor Beleid’ waar we onze onderwijskwaliteit structureel willen borgen en bijsturen. Er is op deze dag geen school en geen opvang voor de leerlingen.

Half oktober ontvangen jullie informatie over onze nieuwe communicatieapp Parentcom. Alle berichtgeving zal na de herfstvakantie enkel via deze app verlopen. Hou jullie mail goed in de gaten!

We willen ook alle ouders bedanken om hun kinderen op tijd naar school te brengen! Het startmoment in een klas is een belangrijk moment, daar is uw kind ook graag bij! Op tijd zijn is fijn voor iedereen. De school start om 8.25u.!

Veel leesplezier!

Hartelijke groeten,

Werner Rasschaert – Directeur, Ann Vidts – Beleidsondersteuner, Leerkrachtenteam

De volledige versie van dit schoolduifje kan u hier raadplegen, alsook de lijst met alle reeds verschenen schoolduifjes dit schooljaar.